Spordijuht

Ruum: K236

  • Spordiringid

  • Koolisisesed, piirkondlikud, vabariiklikud spordivõistlused ja üritused

  • Spordisaalide ja riietusruumide graafikud, ujumisgraafikud

  • Sporditulemuste kohta andmete kogumine

  • Spordiringide töö koordineerimine

  • Õppe- ja kasvatustöös spordi ja tervislike eluviiside arendamine

Alluvad: spordiringide juhendajad , kehalise kasvatuse õpetajad

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele