Jüri Gümnaasiumi ruumide üürimine

Jüri Gümnaasiumis saab üürida alljärgnevaid ruume:
 
 1. klassiruumid;
 2. puidutöökoda õppekorpuse I korrusel, ruum number Õ118;
 3. metallitöökoda õppekorpuse I korrusel, ruum Õ121;
 4. õppeköök gümnaasiumimaja III korrusel, ruum number G309;
 5. õmblusklass gümnaasiumimaja III korrusel, ruum number G310;
 6. keemia laboratoorium õppekorpuse IV korrusel, ruum number Õ408;
 7. füüsika ja bioloogia laboratoorium õppekorpuse IV korrusel, ruum number Õ412;
 8. füüsikaklass gümnaasiumimaja III korrusel, ruum number G305;
 9. bioloogiaklass gümnaasiumimaja III korrusel, ruum number G307;
 10. auditoorium gümnaasiumimaja II korrusel, ruum number G202;
 11. aula keskosa I korrusel, ruum number K250;
 12. söögisaal keskosa I korrusel, ruum number K124;
 13. söögisaal gümnaasiumimaja I korrusel, ruum number G104;
 14. arvutiklass (25 kohta) õppekorpuse III korrusel, ruum number Õ315;
 15. teisaldatav sülearvutiklass (32 kohta);
 16. teisaldatav tahvelarvutiklass (24 kohta);
 17. müügipind fuajees;
Üürihinnad (60 minutit):
Üürihinnad on kehtestatud vastavalt Rae Vallavalitsuse korraldusele nr 15 (.pdf) .
 
 

 •    mööbli kasutamisel ruumis, kus mööbel puudub, lisandub alates kümnest toolist ja lauast hind 0.50 eurot iga eseme kohta;
•    helitehniku või IT tugiisiku olemasolu vajadusel lisandub vastava ruumi tunnihinnale 25%.
•    Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle tegevus on suunatud laste ja noorte vaba aja sisustamiseks ning kellega sõlmitakse ruumide üürileping vähemalt kolmeks kuuks, on õigus üürida ruume 50% soodustusega. 
•    Jüri Gümnaasiumis on võimalik üürida erinevaid ruume esmaspäevast reedeni üldjuhul kella 8.00-st kuni 21.00-ni. Ruumide üürimisel peale kella 21.00 või nädalavahetusel lisandub hinnakirjas toodule 20%.

 

 
Täpsemat infot ruumide üürimise võimalustest saab telefonidel 6224200 või meiliaadressil kool@jyri.edu.ee.
 
Ruumide üürimisega seotud tegevuste eest vastutab Jüri Gümnaasiumi sekretär.

Ruumide üürimisest soovi avaldamiseks on vajalik täita vormikohane elektrooniline taotlus Jüri Gümnaasiumi direktori nimele, kus tuuakse ära:
 1. Arve rekvisiidid. Asutuse või organisatsiooni nimetus ja registrikood. Isiku ees- ja perekonnanimi. Aadress. Kontaktandmed (e-mail ja telefon).
 2. Ürituse nimetus või tegevuse sisu.
 3. Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg.
 4. Osalejate orienteeruv arv.
 5. Soovid ruumi suhtes.
 6. Arve kättetoimetamise viis (posti teel, emaili teel, kooli sekretärilt).
 7. Kinnitus, et on tutvutud Jüri Gümnaasiumi ruumide üürimise korraldusega;
 8. Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi.
 
Taotluse vormi täitmiseks kliki siia.

Otsus ruumi üürimise võimalikkusest edastatakse avalduse esitajale hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates avalduse saabumisest.

Ruumi kasutamine
 1. Ruumi võtme väljastab kasutajale allkirja vastu kooli administraator kooli valvelauas.
 2. Ruumi kasutaja käsutuses on üüritud ruum koos sisustuse ja soovitud tehniliste vahenditega.
 3. Ruumide kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta toimub vastavalt võimalustele.
 4. Arve ruumide üürimise eest esitab kasutajale Rae valla Rahandusamet.
 5. Ürituse lõppedes tagastab vastutav isik võtme valvelauda, kui sekretäriga ei ole kokku lepitud teisiti.
 6. Mööbel, mille asukohta on ürituse jaoks muudetud, tuleb ürituse lõppedes asetada tagasi oma algsesse kohta.
 7. Tulekahju vm hädaolukorra korral vastutab ruumi üürija evakuatsiooni ja üritusel osalejate turvalisuse eest.