Rohetehnoloogia projekt

KIK-logo         logo-kliima

Projekti "Teel keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku ellusuhtumiseni", mida toetas Eesti riik, raames osalesid 1.-7. ja 10.-11. klassid erinevates õppeprogrammides ning valmistati riidest poekotte. Jüri Gümnaasiumi rohetehnoloogia projekt suurendas õpilaste teadlikkust keskkonda hoidvatest tegevustest. Projekti tulemusena saavad õpilased aru, kuidas käituda looduses, et sellele kahjulikku mõju minimeerida; miks on vaja prügi sorteerida ning kuidas toimub materjalide ringlusse võtt ja nende taaskasutus ning mida saab igaüks meist ära teha kodus ja koolikeskkonnas; mida kujutab endast säästlik tarbimine; mis on taastuvenergia ja milleks me vajame säästlikku tootmist.

 

Projekti tegevused lendude kaupa:

1. klassid käisid "Unine talv ja talveuni" õppekäigul Valgejärve loodusõpperajal. Matkal saime uurida loodust nii luupidega kui vaatlusega. Nägime erinevate loomade jälgi, pugesime sisse hundilõksu, sõime lõkke ääres vorstikesi ja tegime metsas elavatele lindudele söögipalle. Söögipallid tegime käbi külge, mille kastsime sooja rasva sisse, siis rullisime seda kaerahelveste sees ning riputasime puuokstele. Nii said lapsed teada, kuidas linde talvel lihtsate vahenditega aidata. Peale matka klassiruumis arutlesime teemal, mida linnud talvel söövad, missugune toit on neile tervislik, missugune mitte. Lahendasime erinevaid ülesandeid. Lastele käis rääkimas üks loodushuviline lapsevanem, kes näitas lindude pilte, lasi nende laulu, rääkis nende eluviisist. Näitas lastele erinevate lindude linnumajasid ning rääkis, miks peavad linnumajad olema ettepoole kaldega ja seest väiksete astmetega ja kuidas kaitsta linnumaja rähni eest.

1.kl

2. klassid käisid Pandipakendi keskuses tutvumas pudelite ringlusse võtuga. Programm oli väga informatiivne. Õpilased said teada, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Pärast programmi toimumist olid klassides ühised arutelud, miks on oluline pakendeid taaskasutada ning kuidas igaüks meist saab ise oma panuse anda. Koostöös õpilasesinduse ja Rohelise kooli meeskonnaga tehti iga klassi peale ka üks uus taarakast kooli koridoridesse. Kastide peale sai tehtud ka teabetekstid, miks on oluline pakendite ringlussevõtt.

taarakastid

3. klassid osalesid Tallinna Botaanikaaia programmis “Taaskasutus ja säästlik tarbimine” Programmi ülesehitus oli läbimõeldud, informatiivne ja illustreeritud sobivate slaididega. Programmi läbiviija teadis, mida ta teeb, ning oskas vastata õpilaste täiendavatele küsimustele. Praktilises osas said õpilased väga erinevatest materjalidest paaristööna kokku panna uue eseme. Asjade tutvustamine tekitas palju nalja ja rõõmu. Tegevuses haaras ka poisse, kes esialgselt pakutud materjalidest midagi ei arvanud. Programmijuhi ja õpetaja vähesel suunamisel valmisid uued asjad, mille esialgne kasutus oli hoopis teine. Kuna 3. klasside õppeprogramm toimus 2024. a alguses, siis juba eelnevalt planeerisime viimasesse trimestrisse ka 3. klasside jaoks valikaine "Meisterdamine taaskasutatavatest materjalidest", et õpilased, keda teema tõesti kõnetas, saaks minna sellega ka rohkem sügavuti.

3.kl

4. ja 5. klassid külastasid Rakett 69 Teadusstuudiot, kus toimusid tegevused kahes praktilise ülesandega töötoas. Käsitleti roheinseneeria ja tuule- ning soojusenergia temaatikat nii energia tootmise kui ka selle käigus tekkiva kao vähendamise näitel. Esiteks meenutati vooluringi kokku panekut ning ühendati see tuulikuga, et veenduda tiiviku pöörlemiskiiruse mõjus elektrienergia tootmisele. Teiseks meisterdati rühmades tiivikuid. Seejärel toimus tiivikute testimine ning kiireima tiiviku võistlus. Võitis see rühm, kelle tiiviku pöörlemiskiirus oli 15 sekundi jooksul kõige kiirem. Õpilasetele meeldis tiivikute meisterdamine väga. Tiivikute testimisel tekkis põnevus, mis pani õpilasi aktiivselt mõtlema, leiutama ning meisterdama, et oma tiivikuid võimalikult kiireteks saada. Oli motiveerivat võistlusmomenti ja sai ise praktiliselt läbi kogeda millegi leiutamist ja selle tööle hakkamist. Selle läbi õpiti päriselulisi seoseid nägema ja need tekitasid õpilastes põnevaid taipamisi. Tunni ülesandes sai kogeda ka järjepidevuse olulisust - mitte loobuda, kui kohe ei õnnestu. Selliseid praktilisi päriseluga seotud tunde ootavad õpilased väga.

4.-5.kl 4.-5.kl2 4.-5.

6. klasside teemaks oli säästlik tarbimine. Väljundina õmbles iga õpilane endale riidest poekoti. Kottidele otsustati peale tikkida arhailised etnomustrid. Projekti tulemusena valmisid ilusad riidest kotid, mida õpilased ka igapäevaselt kasutavad.

6.kl 6.kl2

7., 10. ja 11. klassid osalesid Eesti Disaini- ja Tarbekunstimuuseumi õppeprogrammis „Teine võimalus“. Programmi jooksul anti õpilastele teoreetiline ülevaade ja anti ka võimalus kätt proovida meeskondlikult praktilise grupitööga, mis pakkus neile palju lõbu ja andis võimaluse loovust rakendada. Muuseumitunni esimeses osas arutleti, mida saab teha tootmise juures tekkinud materjalijäägiga ja kuidas ning millise transpordivahendiga oleks toodet kõige keskkonnasäästlikum eksportida. Tutvuti A.M.Lutheri taburettidega. Õpilased said valida näituselt kõige jätkusuutlikuma toote ning iga pakkumise juures arutleti tunni läbiviijaga, miks just see toode on/ei ole jätkusuutlikuim. Tunni viimases osas said õpilased meeskondades ühe toote puhul analüüsida seda ringdisaini põhimõttest lähtuvalt. Projekt oli kasulik ja silmaringi avardav. Muuseumis tehtud ülesanded olid põnevad ja panid õpilasi erinevaid ideid genereerima – sellest inspireerituna valmisid meie õpetajatele ka paar töölehte, mida kasutati tundides nende klassidega, kes antud programmis ei osalenud.

7.kl 10.kl 11.kl