TORE tugiõpilased

TORE (tugiõpilaste oma ring Eestis) liikumine ehk tugiõpilastegevus toimub TORE logoJüri Gümnaasiumis alates 2016/2017. õppeaastast 5.-9. klasside õpilastele, kes on toeks ja abiks meie kooli noorematele õpilastele. Tugiõpilased aitavad peamiselt klassijuhatajatel ette valmistada klassiõhtuid, samuti on tugiõpilased kaasatud erinevate ülekooliliste ürituste ettevalmistusse, nii näiteks abistavad tugiõpilased klasse väljasõitudel, pikapäevas ja muudes koolirõõmu pakkuvates tegevustes.

Tugiõpilased on oma aega ja teadmisi panustanud heategevusüritustel nagu Rae valla haridustöötajate konverentsil, pidades kohvikut, mille tulu läks Jüri Gümnaasiumi sõpruskooli abistamiseks Ghanas. Samuti oleme teinud koostööd Tallinna Lastehaigla SA Lastefondiga nende jõuluturul annetusi kogudes.

Klassidele mänguõhtuid, klassiõhtuid, meisterdamise töötube või lugemishommikuid korraldades rakendavad torekad oma loovus ja juhtimis- ning planeerimisoskust.

Tugiõpilased on koolirõõmu toojad, sest nad on rõõmsad, abivalmid, positiivsed, sõbralikud, südamlikud, hoolivad, toredad ja humoorikad õpilased, kellele meeldib väga abistada ja koostööd teha. Tugiõpilasliikumise üks eesmärke on mitteformaalse õppe käigus arendada õpilastes positiivseid sotsiaalseid oskusi ja eetikat ning pakkuda noortele tuge ja toetust.

TORE tugiõpilased läbivad õppeaastal 2021/22 koos juhendajatega tugiõpilaste väljaõppe põhikoolituse. Eesmärk on tuua TORE ringi veel rohkem särasilmseid ja toimekaid noori 5.-9. klassist. Koolituse käigus saavad noored nii koolitusel kui ka TORE ringis harjutada erinevaid situatsioone, näiteks kuidas tulla toime konfliktide või muu keerulise olukorraga. Samuti saavad oskused erinevatel teemadel kaasõpilastega rääkida ja neid kuulata ning läbi mängude õppida paremini suhtlema. 

TORE ringi juhendaja on Laura Lillepuu.

Vaata rohkem TORE ühingu kohta: http://www.tore.ee/