Teach with a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies

Inglise keele õpetaja Kadi ning ajaloo- ja ühiskonna õpetaja Kristi osalesid koolitusel "Teach with a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies"

Kadi ja Kristi kirjeldavad oma kogemust järgnevalt.

Õppisime loomingulise mõtlemise olulisuse kohta, katsetades ise läbi erinevaid loomingulisi ja kunstilisi ülesandeid. Pärast iga tegevuse läbi proovimist arutlesime ühiselt, kuidas igaüks meist saaks oma ainetunniga neid siduda. Kristi tunneb, et tal arenes selle nädala jooksul inglise keele oskus. Meil mõlemal oli põnev tutvuda teiste riikide õpetajatega ja saada ka aimu nende koduriikide haridussüsteemidest. Kadi jaoks oli eriti huvitav kuulda, kuidas matemaatika- ja füüsikaõpetajad plaanisid läbivõetud meetodeid oma tundides kasutusele võtta. Arenes ka meie kohanemisvõime ja paindlikkus, tehes koostööd ja grupitöid teiste riikide õpetajatega.

 

Tegelesime täpsemalt järgmiste teemadega:

  • Motivatsioon: kuidas motiveerida õpilasi probleemi lahendamise ja loomingulise mõtlemisega seotud ülesannetega;
  • Loomingulisus ja loominguline mõtlemine: kuidas see erineb kunstiandest;
  • Visuaalne mõtlemine: kuidas kaasata õpilasi visuaalse mõtlemise meetoditega;
  • Kunstiline mõtlemine (artful thinking): kuidas siduda kunstiline mõtlemine õppeprotsessiga;
  • Kriitiline mõtlemine: allikakriitilisus, otsuste tegemine ja kuidas seda toetada kunstiliste tegevustega;
  • Õpilase-kesksed harjutused ja tegevused;
  • Äpid/veebilehed õpilaste loomingulisuse ja kaasatuse suurendamiseks.