Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid    

Õpetajad algkoolimaja II korrusel 

622 4222

Õpetajad algkoolimaja III korrusel 

622 4229

Õpetajad algkoolimaja IV korrusel

622 4298

Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel

622 4216

Õpetajad õppekorpuse II korrusel

622 4219

Õpetajad õppekorpuse III korrusel

622 4223

Õpetajad õppekorpuse IV korrusel

622 4230

Õpetajate tuba keskosa II korrusel

622 4209

Õpetajad keskosa III korrusel

622 4226

Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel

622 4241

Õpetajad gümnaasiumimaja III korrusel

622 4242

Kehalise kasvatuse naisõpetajad

622 4218

Kehalise kasvatuse meesõpetajad

622 4217

 

Õpetajate ja teiste õppekasvatustöö töötajate ametikohad, õpetatavad õppeained, kontaktid

Nimi

Ametikoht, õppeaine

Meiliaadress

Telefon

Aas, Marielle

Eesti keel

marielle.aas@jyri.edu.ee

 

Aasmäe-Pender, Anneli

Eesti keel ja kirjandus, ringijuht

anneli.aasmae-pender@jyri.edu.ee

 

Abel, Evelin Abi- ja asendusõpetaja evelin.abel@jyri.edu.ee  
Adler, Jekaterina Vene Keel Tööleping peatatud  
Alas, Kristin Inglise keel kristin.alas@jyri.edu.ee  

Alliksaar, Avelin

Psühholoog

avelin.alliksaar@jyri.edu.ee

 

Allikson, Annika

Inglise keel

annika.allikson@jyri.edu.ee

 

Altroff, Liina

Koolijuht

liina.altroff@jyri.edu.ee

 

Ausmees, Sandra

Klassiõpetus

sandra.ausmees@jyri.edu.ee

 

Avloi, Maarika

Keemia, ringijuht

maarika.avloi@jyri.edu.ee

 

Badalyan, Anna

Vene keel

anna.badalyan@jyri.edu.ee

 

de la Brena Rodriguez, Jorge Eduardo

Hispaania keel

jorge.eduardo@jyri.edu.ee

 

Enok, Gerda Frederike Loodusained gerdafrederike.enok@jyri.edu.ee  

Erik, Inna

Saksa keel

inna.erik@jyri.edu.ee

 

Freimann, Mari

Klassiõpetus, ringijuht

mari.freimann@jyri.edu.ee

 

Hagur, Mirje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

mirje.hagur@jyri.edu.ee 

 

Hatto, Monika Eesti keel ja kirjandus monika.hatto@jyri.edu.ee  
Hermann, Sille Eesti keel ja kirjandus sille.hermann@jyri.edu.ee  

Hio, Esta

Inglise keel

esta.hio@jyri.edu.ee

 

Hokkanen, Liia

Soome keel

liia.hokkanen@jyri.edu.ee

 

Hütt, Merike

Eripedagoog

merike.hutt@jyri.edu.ee

622 4291

Joamets, Siiri

Klassiõpetus

siiri.joamets@jyri.edu.ee

 

Jukk, Annika

Käsitöö ja kodundus

annika.jukk@jyri.edu.ee

 

Jõemets, Markos-Johannes Matemaatika markos-johannes.joemets@jyri.edu.ee  

Jõemets, Rita

Klassiõpetus

rita.joemets@jyri.edu.ee

 

Jõgi, Kristin Inglise keel kristin.jogi@jyri.edu.ee  

Kaas, Triin

Inglise keel, huvijuht

huvijuht@jyri.edu.ee 

 

Kalapüüdja, Marge

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

marge.kalapyydja@jyri.edu.ee 

 

Kald, Valev

Geograafia

valev.kald@jyri.edu.ee 

 

Kaldmäe, Kersti

Matemaatika, valikkursus

kersti.kaldmae@jyri.edu.ee 

 

Kalinin, Merke

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Kalmer, Kaja

Loodusained

kaja.kalmer@jyri.edu.ee

 

Kasak, Kuuno

Muusikaõpetus, ringijuht

kuuno.kasak@jyri.edu.ee

 

Kask, Annika

Tugikeskuse juht, HEV koordineerija

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

622 4246

5551 0079

Kask, Janet

Väikeklassi õpetaja

janet.kask@jyri.edu.ee

 

Kask, Karin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

karin.kask@jyri.edu.ee

 

Kasuk, Kristiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kristiina.kasuk@jyri.edu.ee

 

Kaubi, Carolin Klassiõpetus carolin.kaubi@jyri.edu.ee  

Kaupmees, Veronica

Eripedagoog

Tööleping peatatud

 

Kekki, Tavo

Tehnoloogia

tavo.kekki@jyri.edu.ee

 

Keldo-Asi, Kairi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee

 

Kensap, Heli

Abiõpetaja

heli.kensap@jyri.edu.ee

 

Kink, Marianne

Vene keel, ringijuht

marianne.kink@jyri.edu.ee 

 

Kloren, Anne

1.-5. klasside õppejuht ja HEV koordineerija, klassiõpetus

klassiopetus@jyri.edu.ee

622 4205

5551 5648

Kontson, Anneli

Matemaatika, valikkursus

anneli.kontson@jyri.edu.ee

 

Kook-Aljas, Kristel

Inglise keel, valikkursus, gümnaasiumiastme õppejuht, HEV koordineerija

kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee

 

Koppel, Krista

Klassiõpetus

krista.koppel@jyri.edu.ee

 

Koppel, Veronika

Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus

veronika.koppel@jyri.edu.ee

 

Korjus, Kristi

Matemaatika

kristi.korjus@jyri.edu.ee

 

Korobkova, Anastassia Vene keel anastassia.korobkova@jyri.edu.ee  

Kruuk, Kärt

Bioloogia, geograafia, valikkursus

kart.kruuk@jyri.edu.ee

 

Kukk, Kristi

Matemaatika

kristi.kukk@jyri.edu.ee

 

Kuld, Gea Eesti keel ja kirjandus gea.kuld@jyri.edu.ee  

Kuurberg, Sirje

Kultuurilugu

sirje.kuurberg@jyri.edu.ee 

 

Kuusalu, Jane

Tantsuõpetus, ringijuht

jane.kuusalu@jyri.edu.ee

 

Käämer-Zirk, Madli

Klassiõpetaja

madli.kaamer-zirk@jyri.edu.ee

 

Külljastinen, Kristi

Inglise keel

kristi.kulljastinen@jyri.edu.ee

 

Kütt, Triin

Klassiõpetus, ringijuht

triin.kutt@jyri.edu.ee

 

Lagle, Helen

Tantsuõpetus, ringijuht

helen.lagle@jyri.edu.ee

 

Laid, Siiri

Eesti keel ja kirjandus

siiri.laid@jyri.edu.ee 

622 4231
503 4113

Lamp, Katre Psühholoog katre.lamp@jyri.edu.ee  

Lazareva, Aljona

Vene keel

aljona.lazareva@jyri.edu.ee

 

Laurand, Hairi

Muusikaõpetus, ringijuht

hairi.laurand@jyri.edu.ee

 

Laurents, Karl-Erik

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, rahvusvahelised suhted

karl-erik.laurents@jyri.edu.ee

 

Leetjõe, Laur

Füüsika

laur.leetjoe@jyri.edu.ee

 

Leht, Sigre

Klassiõpetus, pikapäevarühm

sigre.leht@jyri.edu.ee

 

Lemmik, Maario

Matemaatika

maario.lemmik@jyri.edu.ee

 

Leppik, Marian

Eripedagoog

marian.leppik@jyri.edu.ee

 

Lentsius, Anne Abi- ja asendusõpetaja anne.lentsius@jyri.edu.ee  

Leukmann-Tamm, Aili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

aili.leukmann@jyri.edu.ee 

 

Liiv, Külli

Klassiõpetus,  inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kylli.liiv@jyri.edu.ee 

 

Lilander, Biby

Klassiõpetus

biby.lilander@jyri.edu.ee

 

Lillemets, Kelina Matemaatika kelina.lillemets@jyri.edu.ee  

Lippur, Kaiko

Matemaatika

kaiko.lippur@jyri.edu.ee

 

Loik, Helen

Liikumisõpetus

helen.loik@jyri.edu.ee

 

Loodus, Kairit

Füüsika

kairit.loodus@jyri.edu.ee

 

Luik, Liina

Liikumisõpetus

liina.luik@jyri.edu.ee

 

Lumijõe, Liivi

Muusikaõpetus, ringijuht

liivi.lumijoe@jyri.edu.ee

 

Luus, Krislyn Eripedagoog krislyn.luus@jyri.edu.ee  

Martinson, Marianne

Logopeed

marianne.martinson@jyri.edu.ee

622 4229

Maurer, Hedda

Eesti keel ja kirjandus

hedda.maurer@jyri.edu.ee

 

Merzin, Kaidi

Muusikaõpetus, ringijuht

kaidi.merzin@jyri.edu.ee

 

Mikk, Ingrid

Valikkursus, ringijuht

ingrid.mikk@jyri.edu.ee

 

Mänd, Kristi

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

kristi.mand@jyri.edu.ee

 

Nurmsalu, Kai

Klassiõpetus

kai.nurmsalu@jyri.edu.ee

 

Näreinen, Hanna Vene keel hanna.tammik@jyri.edu.ee  

Ossipov, Robert

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

robert.ossipov@jyri.edu.ee

 

Ots, Elve

Abi- ja asendusõpetaja

elve.ots@jyri.edu.ee

 

Pajumets, Eliise

Liikumisõpetus

eliise.pajumets@jyri.edu.ee

 

Pakkas, Lauri

Liikumisõpetus

lauri.pakkas@jyri.edu.ee

 

Pani, Luisa

Matemaatika

Tööleping peatatud

 

Papp, Terje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

terje.papp@jyri.edu.ee 

 

Pent, Martti

Liikumisõpetus

martti.pent@jyri.edu.ee

 

Pihu, Linda

Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht

linda.pihu@jyri.edu.ee 

 

Piil, Monika

Klassiõpetus, pikapäevarühm

monika.piil@jyri.edu.ee

 

Pikk, Anu

Klassiõpetus

anu.pikk@jyri.edu.ee

 

Pruuli, Mai-Britt Matemaatika mai-britt.pruuli@jyri.edu.ee  

Rannala, Elisa

Noortejuht, valikkursus, ringijuht

Tööleping peatatud

 622 4206

Ratassepp, Mari

Eesti keel ja kirjandus

mari.ratassepp@jyri.edu.ee

 

Raud, Tiina

Maleõpetus

tiina.raud@jyri.edu.ee

 

Raudam, Pille  

Klassiõpetus, ringijuht

pille.raudam@jyri.edu.ee

 

Reinholm, Sirle

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

sirle.reinholm@jyri.edu.ee

 

Remmel, Riina

Klassiõpetus

riina.remmel@jyri.edu.ee 

 

Remmelgas, Kristo 

Liikumisõpetus

kristo.remmelgas@jyri.edu.ee

 

Remmet, Carolina

Matemaatika

carolina.remmet@jyri.edu.ee

 

Ridbeck, Rutt

Ringijuht

rutt.ridbeck@jyri.edu.ee 

 

Rikma, Christine Elisabeth

Klassiõpetus

christine.elisabeth@jyri.edu.ee

 

Rivimets, Riivo

Matemaatika

riivo.rivimets@jyri.edu.ee

 

Rohusaar, Margit 

Inglise keel

margit.rohusaar@jyri.edu.ee

 

Rumohr, Federico Hispaania keel federico.rumohr@jyri.edu.ee  

Rütkinen, Marina

Vene keel

marina.rytkinen@jyri.edu.ee

 

Saare, Eve

Haridustehnoloog, ringijuht

haridustehnoloog@jyri.edu.ee

622 4292

Sarik, Madis

Majandus, projektijuhtimine

madis.sarik@jyri.edu.ee

 

Selgis, Eda

Bioloogia

eda.selgis@jyri.edu.ee

 

Siirak, Heidy

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

heidy.siirak@jyri.edu.ee 

 

Sikk, Veijo

Tehnoloogia, ringijuht

veijo.sikk@jyri.edu.ee

 

Sillar, Tiina

Käsitöö ja kodundus

tiina.sillar@jyri.edu.ee

 

Sinisalu, Raina

Abiõpetaja

raina.sinisalu@jyri.edu.ee 

622 4290

Sirelpuu, Laura

Liikumisõpetus

laura.sirelpuu@jyri.edu.ee

 

Soans, Tiina

Klassiõpetus

tiina.soans@jyri.edu.ee

 

Soosalu, Silva Inglise keel silva.soosalu@jyri.edu.ee  

Spoolstra, Douglas

Inglise keel

douglas.spoolstra@jyri.edu.ee

 

Sulu, Regina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

regina.sulu@jyri.edu.ee

 

Šarikov, Egert

Liikumisõpetus

egert.sarikov@jyri.edu.ee

 

Tahk, Marje

Kunstiõpetus, valikkursus

marje.tahk@jyri.edu.ee

 

Tammaru-Rästa, Teele

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Tammistu, Triin

Inglise keel

triin.tammistu@jyri.edu.ee

 

Tee, Triinu

Abiõpetaja

triinu.tee@jyri.edu.ee

 

Teder, Tiina Abi- ja asendusõpetaja tiina.teder@jyri.edu.ee  
Tern, Ilona Klassiõpetaja ilona.tern@jyri.edu.ee  

Ternovski, Valeria

Vene keel, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Toodo, Evelin

Muusikaõpetus

evelin.toodo@jyri.edu.ee

 

Toomra, Kristi

Klassiõpetus, muusikaõpetus

kristi.toomra@jyri.edu.ee

 

Tõnismäe, Diana

Abi-ja asendusõpetaja

diana.tonismäe@jyri.edu.ee  

 

Türi, Eda

Matemaatika, õpiabi õpetaja

eda.turi@jyri.edu.ee

 

Urboja, Sirle

Inglise keel

sirle.urboja@jyri.edu.ee

 

Uuemäe, Kristin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kristin.uuemae@jyri.edu.ee

 

Uutma, Arno

Ringijuht

arno.uutma@jyri.edu.ee

 

Vechterstein, Kelli

Liikumisõpetus, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Veeleid, Maarja-Liis

Saksa keel, eesti keel teise keelena

maarja-liis.veeleid@jyri.edu.ee

 

Veermäe, Karmen

Eesti keel

karmen.veermae@jyri.edu.ee

 

Viidemann, Eva

6.-9. klasside õppejuht ja HEV koordineerija, vene keel

aineopetus@jyri.edu.ee

 622 4204, 5590 6827

Viigi, Kadi

Inglise keel

kadi.viigi@jyri.edu.ee

 

Viikmäe-Tomp, Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm

eleri.viikmae@jyri.edu.ee 

 

Viirsalu, Liina

Geograafia, ringijuht

liina.viirsalu@jyri.edu.ee