Jüri Gümnaasiumi koolimuuseum

Jüri Gümnaasiumi koolimuuseum alustas tegevust 2007. a. sügisest.

Muuseumi ülesandeks on koguda, uurida, säilitada ja eksponeerida kõike, mis on seotud Rae valla hariduselu, Jüri Keskkooli ja Jüri Gümnaasiumiga. Olulise osa muuseumi fondist moodustavad koolikroonikad, mida on korrapäraselt koostatud alates 1990. aastast. Koolikroonikad annavad rohke fotomaterjaliga ülevaate koolis toimuvast. Lisaks on koolimuuseumi suureks väärtuseks ka videokogu (alates 1990. a.) ja fotokogu, mis täienevad pidevalt. Koolimuuseum säilitab ka Rae kooli ja Lehmja 8-kl. Kooli ajaloolisi materjale, kuna enne Jüri Keskkooli avamist 1980. aastal käisid ümbruskonna lapsed nendes koolides.

Koolimuuseumi külastamine toimub kokkuleppel koolimuuseumi töötajaga või kooli juhtkonnaga. Jüri Gümnaasiumi õpilastele toimub muuseumi külastamine üldjuhul klassijuhatajatunni või mõne ainetunni raames koos õpetajaga.

Jüri Gümnaasiumi muuseumitöötaja: Erika Piirmets
Tel.: 6224 214
e-post: opperaamatukogu@jyri.edu.ee


Koolimuuseum (kliki pildil)Koolimuuseum (kliki pildil)Koolimuuseum (kliki pildil)Koolimuuseum (kliki pildil)