Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

Meiliaadress hm@hm.ee

 

 

Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa

Telefon 605 6750

Meiliaadress info@rae.ee

 

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn

Telefon 640 6000

Meiliaadress ti@ti.ee

 

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn

Telefon 628 2000

rescue@rescue.ee

 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn

Telefon 627 4135

Meiliaadress info@aki.ee

 

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn

Telefon 794 3724

Meiliaadress kesk@terviseamet.ee

 

 

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Telefon 605 1710

Meiliaadress vet@vet.agri.ee