Õpilasesindus

2023/2024. õppeaasta

 

Õpilasesindusse kuuluvad liikmed 6.-12. klassist

 

President: 

Asepresident: 

Sekretärid: 

Valdkondade juhid:

 

Liikmed: