21st century skills - green label schools

Erasmus+ strateegiline koolidevaheline koostööprojekt "21st century skills - green label schools"

Kestvus: 2020/2021. õppeaasta ja 2021/2022. õppeaasta

Sihtgrupp 9.-11. klassid

Projekti partnerkoolid järgmistest riikidest: Soome (peakoordinaator), Saksamaa, Holland, Island

Õpilasvahetused toimuvad kõikide partnerite juures. Igal õpilasvahetusel osaleb meie koolist 2 õpetajat ja 4 õpilast. Õpilasvahetuste raames elavad õpilased peredes.

Projektimeeskond Jüri Gümnaasiumist, kes õpilastega tegevusi ellu viivad: Nele Pilman, Sirle Reinholm, Kristi Mänd, Kersti Kaldmäe, Kadi Viigi, Nele Marrandi, Kriste Kald, Mihhail Zujev.

Projekti raames viiakse koostöös partnerkoolidega läbi erinevaid tegevusi, mis toetavad õpilaste 21. sajandi oskuste kujunemist - fokusseeritakse järgmiseid teemasid:
Digikompetents;
Keskkonnateadlikkus;
Kriitiline mõtlemine ja probleemilahendamine;
Loovus ja innovatsioon;
Enesejuhtimine ja heaolu
Õpetajad juhendavad tegevusi ja valivaid meetodeid teemakäsitlusi järgmistest märksõnadest lähtuvalt: loovus, STEM lähenemised, koostöö, suhtlemine

Projekti väljundid/-tulemused:

25 kogukonna uuringut (5 LTT kohta)
25 kogukonna küsitluse ettekannet
5 püsipaigaldist
25 rohelise sildi plakatit
25 ekskursioonivideot
5 töötuba õpetajatelel
5 töötuba töövarjutamisest
5 Blogi
5 rohelise märgise akrediteerimistunnistust
5 rohelist silti