21st century skills - green label schools

Erasmus+ strateegiline koolidevaheline koostööprojekt "21st century skills - green label schools"

Kestvus: 2020/2021. kuni  2022/2023. õppeaasta

Sihtgrupp 9.-11. klassid

Projekti partnerkoolid järgmistest riikidest: Soome (peakoordinaator), Saksamaa, Holland, Island

Õpilasvahetused toimuvad kõikide partnerite juures. Igal õpilasvahetusel osaleb meie koolist 2 õpetajat ja 4 õpilast. Õpilasvahetuste raames elavad õpilased peredes.

Projektimeeskond Jüri Gümnaasiumist, kes õpilastega tegevusi ellu viivad: Nele Pilman, Sirle Reinholm, Kristi Mänd, Kersti Kaldmäe, Kadi Viigi, Nele Marrandi, Kriste Kald, Kristel Kook-Aljas.

Projekti raames viiakse koostöös partnerkoolidega läbi erinevaid tegevusi, mis toetavad õpilaste 21. sajandi oskuste kujunemist - fokusseeritakse järgmiseid teemasid:
Digikompetents;
Keskkonnateadlikkus;
Kriitiline mõtlemine ja probleemilahendamine;
Loovus ja innovatsioon;
Enesejuhtimine ja heaolu
Õpetajad juhendavad tegevusi ja valivaid meetodeid teemakäsitlusi järgmistest märksõnadest lähtuvalt: loovus, STEM lähenemised, koostöö, suhtlemine

Projekti väljundid/-tulemused:

25 kogukonna uuringut (5 LTT kohta)
25 kogukonna küsitluse ettekannet
5 püsipaigaldist
25 rohelise sildi plakatit
25 ekskursioonivideot
5 töötuba õpetajatelel
5 töötuba töövarjutamisest
5 Blogi
5 rohelise märgise akrediteerimistunnistust
5 rohelist silti

Erasmus