Digivahendite kasutamine õppetöös

                                                                                                                EL logod

Tänu Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmele "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid" saavad Jüri Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad erinevates ainetundides ja huviringides kasutada tõeliselt innovaatilisi õppevahendeid - virtuaalreaalsuse prillid ja laserlõikamispink. Sellised tunnid panevad silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel.

Projektist soetatavate vahenditega toetame õpilaste digipädevuse arengut mitmekülgsemate ainetundidega. Leiame, et uued vahendid on samm kaasagsele digitehnoloogiale lähemale. Need on vahendid, mille kasutamise kogemus tulevikus
kasuks tuleb. Antud vahendeid üldjuhul noor igapäevaselt mujal katsetada ja sihipäraselt kasutada ei saa. Samuti annavad uued seadmed võimaluse õpetajale äratada, toetada ja säilitada õpilaste õpimotivatsiooni.