II trimestri info 2023/2024

ÜLDINFO

Loovtöö juhendi kokkuvõte on esitatud loovtööjuhendis. Vaata siit.


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus ja eesmärk

Kellele Koht Korraldajad
17. aprill

LAK ühisproov
Eesmärk: kontsertreisi kava harjutamine

LAK Laulasmaa Kool Hairi Laurand
17. aprill KIK väljasõit
Eesmärk: tutvustada, et ka linnalähedane mets võib olla huvitav ning koos sellega õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodushoidu.
6.b; 6.d klassid Laiaküla Marina Rütkinen, Gea Kuld, Gerda Frederike Enok
18. aprill KIK väljasõit
Eesmärk: tutvustada, et ka linnalähedane mets võib olla huvitav ning koos sellega õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodushoidu. 
6.e; 6.v klassid Laiaküla Kristi Mänd, Marian Leppik, Veronika koppel
18. aprill Õppekäik Tallinna Loomaaeda
Eesmärk: 2x45 praktikumis õpitakse selgroogsete loomade tunnuseid; selgroosete loomade aine- ja energiavahetust; selgroogsete loomade paljunemist ja arengut. https://tallinnzoo.ee/telli/kolmas-kooliaste/
Pärast praktikumi loomaias vaba aeg, kus võimalik õpilastel loomi vaadata.
7.g; 7.e klassid Tallinna Loomaaed Tiina Sillar, Kaja Kalmer
19. aprill Rae valla koolide maleturniir 1.-9. klasside esindus Lagedi Kool Tiina Raud
19. aprill Rae valla LAULULAPS 2024 6.-7. klasside esindus Rae Kultuurikeskus Hairi Laurand
22. aprill Iseõppepäev. Loovtööde kaitsmine. 6.-9. klassid Veebis Eva Viidemann, loovtööde komisjonid
29. aprill Lavastus "Kurjus"
Eesmärk: Alpakafarmi ja teatri külastus
7.a klass Endla teater Kristi Kukk
02. mai 7. klasside inglisekeelne meeskondlik orienteerumismäng 7. klasside esindus Kurtna Kool Margit Rohusaar
07. mai Vaimse tervise koolitus "Iseendaks saamine" 8. klassid Aula Kadi Viigi
8. mai Ohutuspäev 9. klassidele 9.klassid   Laura Lillepuu, Eva Viidemann
14. mai "Läänemeri olgu puhas"
Eesmärk: Programmis uuritakse Läänemere ja ookeanide hetkeolukorda ning seda, mis on prügisaared ning kuidas on tekkinud klaasirannad. Mõistmaks, mis prügiga vees edasi saab, otsitakse vastuseid küsimustele, kui kaua erinevat sorti prügi vees laguneb ja õpitakse prügi õigesti sorteerima. Eraldi teeemana käsitletakse tehaste heitvete ja naftareostuste vette sattumise tagajärgi. 
8.b klass Rannarahva Muuseum Sirle Reinholm
15. mai Foorumteatri etendused 7.klassidele
2. tund – 7.B ja 7E+V
3. tund – 7A ja 7C
5. tund – 7D ja 7G
7.klassid Aula Triin Kaas
20.05-21.05 Lõpureis
Eesmärk: koostöö arendamine, klassiühtsuse loomine
9.g klass Helsinki Carolina Remmet
22.05-24.05 Klassilõpureis 9.c klass Rootsi kruiis Mari Ratassepp, Sille Hermann
22.05-24.05

Klassilõpureis
Eesmärk: veeta põhikooli lõpuklassidega toredaid päevi laevareisil, avastades muuseas ka meie lähima "city" ilu ja olu.

9.a; 9.v klassid Rootsi kruiis Laura Sirelpuu
23.05-24.05  Klassilõpureis
Eesmärk: ühine lõpureis 9. klassi lõpetamise tähistamiseks.
9.e klass Valgeranna Kadi Viigi
23. mai Haridusprogramm "Allveelaev"
Eesmärk: mõista ja uurida tiheduse mõistet. Uurida allveelaeva tööpõhimõtteid. Teha ise ja osata õpitut ka oma igapäevaelus rakendada. Ärgitada leiutama ja oma loovust ning fantaasiat kasutama. Julgustada katsetama, vajadusel eksima ja sellest õppima.
8.b klass Proto avastuskeskus Laur Leetjõe
23. mai Muuseumitund "Maa-alused lood"
Eesmärk: tutvuda Bastioni käikudega, saada teada, milleks neid kasutati.
7.a; 7.b; 7.c; 7.v klassid Kik in de Kök muuseum Kristi Mänd, Kristi Korjus, Kristi Kukk, Margit Rohusaar
23.mai Orienteerumismäng "Tallinna väikesed mõistatused"
Eesmärk: tutvustada õpilastele Tallinna vanalinna ning õpetada iseseisvalt linnas liikuma.
7.d; 7.e; 7.g klassid Linnamuuseum Sirle Reinholm, Triin Kaas, Marielle Aas, Tiina Sillar
27. mai Ekskurisoon Rakvere linnusesse, spaakülastus
Eesmärk: valmistada õpilasi ette 7. klassi ajalooteemadeks, suhtlemine teiste õpilastega, lõõgastumine, klassi ühtsuse arendamine.  
6.e; 6.v klassid Rakvere Kristi Mänd, Marian Leppik, Veronika Koppel
03.06-04.06

Väljasõit Valma Seiklusparki
Eesmärk: koostöö arendamine, klassi- ja lennu ühtsustunde loomine, aktiivne ajaveetmine, õppeaasta kokkuvõtted.

7. klassid Valma Seikluspark Triin Kaas, Tiina Sillar, Marielle Aas, Kristi Korjus, Kristi Kukk, Margit Rohusaar, Avelin Alliksaar
03.-05. juuni Klassiekskursioon/lõpureis
Eesmärk: õppeaasta lõpetamine
6.c klass Hiiumaa; Põhja Tooma turismitalu Tavo Kekki
05. juuni

Pirita Seikluspargi külastus
Eesmärk: lõpetada aasta sportliku klassiväljasõiduga

6.e klass Tallinn Kristi Mänd
17.06-19.06 Klassilõpureis 9.d klass Rootsi kruiis Kristi Mänd, Annika Jukk