Klassijuhtimine 6.-9. klassides

Alates 2021/2022. õppeaastast on 6.-9. klasside klassijuhatajad klassijuhid. Ühiselt oleme koostanud klassijuhtide hea tava ja aastaringi, mis on igale klassijuhile tema töös abiks. 2022. aastal algas mitmekuine koolitus „Klassijuhi roll ennastjuhtiva õppija kujundamisel“, koolitajaks TeRa Tartust. Koolitus kui selline sai kiirelt ümber ristitud koostööpäevadeks, sest toimus pidev heatahtlik üksteiselt õppimine. Nende päevade tulemusena mõtestasime klassijuhid ühtsesse väärtusruumi.  Praktilise poole pealt kirjutasime üheskoos uue ametijuhendi. Koostööpäevade jt muutuste tulemusena on klassijuhid ise hakanud enda tööd rohkem väärtustama

Meie valdkonnas pole enam klassijuhatajatunde, vaid on koostöötunnid. Koostöötunni raames veedavad klass ja klassijuht aega koos, nt valmistudes üritusteks või väljasõitudeks, tehes meeskonna kuuluvustunde harjutusi (sh KiVa), lahendades probleeme ja jagades rõõmusid. Klassid on kasutanud seda aega ka oma ruumi kaunistamiseks või ühiseks liikumiseks õues. Uued algused on väga olulised ja seepärast on 6. klassidel koostöötund päeva keskel. See soodustab harjumuse tekkimist, et koostöötund on tund, kus tasub alati kohal olla!
Samuti avavad klassijuhid koostöö päeviku, et ka vanemad oleksid kursis, milliste teemadega nende lapsed parasjagu tegelevad.
 

 

Klassijuhtimise hea tava Jüri GümnaasiumisKlassijuhi aastaring Jüri Gümnaasiumis