Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

10. klassidesse sisseastumiskatsete TULEMUSED 2022

Lähtuvalt Jüri Gümnaasiumi vastuvõtukorrast saavad kooli sisseastumise taotluse esitada pingerea esimesed 96 õpilast. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud taotluse ja lisad.

TAOTLUS tuleb esitada hiljemalt 15. mai 2022.

Taotlusi saab esitada e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee.  Taotluse vorm õpilase gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks on leitav http://www.jyri.edu.ee/taotlused. Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad hiljemalt 28. juuni 2022.

15. mai 2022 seisuga täitmata jäänud õppekohtadele kandideerivad pingerea alusel nii põhikatsete kui ka järelkatsete sooritajad. Järelkatseid saab sooritada ühe korra ja arvesse lähevad viimase katse tulemused.

Järelkatsed toimuvad 13. juunil 2022 kell 10.00 gümnaasiumi auditooriumis.

Registreerimine järelkatsetele avatakse 31. mail 2022 kooli veebilehel.

Uus pingerida avalikustatakse kooli veebilehel 22.juunil 2022.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole gymnaasium@jyri.edu.ee.

Vestlused tulevaste klassijuhatajatega toimuvad augusti II pooles, millele registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. august 2022.