Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

Vastuvõttu gümnaasiumiastmesse ei toimu.

Jüri Gümnaasium korraldatakse järgmisel õppeaastal ümber põhikooliks ja vastuvõttu 10. klassi ei toimu.

Vastuvõtt Rae Gümnaasiumi G2 (11.klass) ja G3 (12.klass) lendu

RAE Gümnaasiumis algab õppetöö septembris 2024.
Kool avab oma uksed kuni 540 gümnasistile. Õppetöö toimub kolmes lennus (G1, G2, G3), igas lennus on kuni viis õppegruppi.

G2 (11. klass) ja G3 (12. klass) lennus jätkavad oma õpinguid Jüri Gümnaasiumi õppijad.

Ületulevate õppijate vastuvõtmise eelduseks on Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu otsus järgmisesse klassi üleviimise kohta (Jüri Gümnaasiumi hindamise kord gümnaasiumiastmes).

Taotlusi õpingute jätkamiseks Rae Gümnaasiumis saab esitada juunis peale klassi edukat lõpetamist, kui tunnistusel on kõik positiivsed kursuse hinded.

Märtsi teises pooles saab soovi korral broneerida aega tutvumisvestluseks. Vestlusteks aja broneerimise lingi lisame siia.

Teistest koolidest üle tulla soovijatel palume kontakteeruda meie õppekorraldusjuhiga - krista.koiv@rae.edu.ee

https://rae.edu.ee/vastuvott/vastuvott-g2-ja-g3-lendu

 

NB! Kõigil 10. ja 11. klassi õpilaste lapsevanematel tuleb esitada koolist lahkumise TAOTLUS e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 20. juunil https://piksel.ee/arno/rae/avaleht?
Taotlused kinnitatakse seisuga 31.08.2024.