Vastuvõtt 1. klassidesse

Kandideerimine 1. klassidesse

Inglise keele klassi ning spordi- ja muusikaklassi kandideerimine 12. juunil.

Inglise keele klassi kandideerijad alustavad kõik kell 9.00. Lapsel on vaja harilikku pliiatsit ja värvipliiatseid.

Spordi- ja muusikaklassi kandideerimise kellaaja saate registreerimisel valida. Kui laps kandideerib ka inglise keele klassi, siis valige kellaajaks 10.30.

 

Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi.

Kandideerimine inglise keele klassi.

 

Infokoosolek sügisel koolitulevate laste lastevanematele:

4. mai 2023. a koosoleku slaidid

 

Tere tulemast!-pärastlõuna 1. klassidesse tulevate laste lastevanematele:

24. august 2023 kell 15.00 kooli aulas.

Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

 

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (.pdf)