Vastuvõtt 1. klassidesse

Infokoosolek sügisel koolitulevate laste lastevanematele:

5. mai 2022 koosoleku slaidid.

 

Tere tulemast!-pärastlõuna 1. klassidesse tulevate laste lastevanematele:

25. august 2022 kell 15.00 kooli aulas.

Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

Kohtumise slaidid

 

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele