Õpperaamatukogu

Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe –ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, teavikute töötlemine raamatukogunduslikult, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu ülesandeks on ka töövihikute varumine ja väljastamine.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu lähtub oma tegevuses „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §41, Haridus- ja teadusministri määrusest nr 7 “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”. Lisaks järgib oma tegevuses Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutamiseeskirja, Jüri Gümnaasiumi tegevust reguleerivaid dokumente ning UNESCO kooliraamatukogude manifesti.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutab oma töös ja teavikute arvestuses raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKS.

Õpperaamatukogu lahtioleku ajad:

Esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10.00 - 16.00

Teisipäeval ja neljapäeval kell 8.15 - 14.00

Reedel kell 8.15 - 13.00

iga kuu viimasel reedel on õpperaamatukogu suletud

 

Õpperaamatukogu andmebaas Riks

Kontakt

Heidi Edela

opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

UUS 2024/2025 õa õpikute ja töövihikute väljastamise ajakava

Õpperaamatukogu kasutamise eeskiri

MEELESPEA ÕPIKUTE KASUTAJALE

Korduma kippuvad küsimused

Raamatute kiirabi