Peresõbraliku tööandja märgise programm

Jüri Gümnaasium osales Peresõbraliku tööandja märgise programmis. Sotsiaalministeerium valis osalema 2020. aastal 53st organisatsioonist 31 asutust. Peresõbraliku tööandja programmi raames toetatati meie organisatsiooni kuni kolme aasta jooksul erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste kaudu, et kasvataksime teadlikkust ja oskusi töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess. Seetõttu kestiski peresõbraliku tööandja märgise taotlemine pikaajaliselt ning sisaldas mitmeid toetavaid tegevusi, et tagada vajalike muutuste juurdumine ja jätkusuutlikkus. 

 

Rohkem infot: https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tootamist-toetavad-tegevused/Peresobralik-tooandja/Peresobraliku-tooandja-margis

Peresõbralik_kuld