Peresõbraliku tööandja märgise programm

Jüri Gümnaasium osaleb Peresõbraliku tööandja märgise programmis. Sotsiaalministeerium valis osalema 2020. aastal 53st organisatsioonist 31 asutust. Peresõbraliku tööandja programmi raames toetatakse meie organisatsiooni kuni kolme aasta jooksul erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste kaudu, et kasvataksime teadlikkust ja oskusi töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess. Seetõttu kestabki peresõbraliku tööandja märgise taotlemine pikaajaliselt ning sisaldab mitmeid toetavaid tegevusi, et tagada vajalike muutuste juurdumine ja jätkusuutlikkus. 

Rohkem infot: https://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tootamist-toetavad-tegevused/Peresobralik-tooandja/Peresobraliku-tooandja-margis

Logo