Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Jüri Gümnaasium 2022/2023 koolivaheajad, õppeperioodid ja lõpueksamid

 •   sügisvaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 •   jõuluvaheaeg 24. detsember 2022. a kuni 5. jaanuar 2023. a;
 •   talvevaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 •   kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 •   suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2022/2023. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2022 kuni 25. november 2022 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2022 kuni 18. november 2022 (52 koolipäeva);
 • valikained 21. november 2022 kuni 25. november 2022 (5 koolipäeva);

II trimester 28. november 2022 kuni 10. märts 2023 (60 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 28. november 2022 kuni 22. veebruar 2023 (53 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 23. detsember 2022 (1 koolipäev);
 • iseseisva õppimise päev 6. jaanuar 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 6. märts 2023 kuni 10. märts 2023 (5 koolipäeva);

III trimester 13. märts 2023 kuni 9. juuni 2023 (58 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 13. märts 2023 kuni 31. mai 2023 (50 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 17. mai 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 1. juuni 2023 kuni 7. juuni 2023 (5 koolipäeva);
 • projektipäevad 8.-9. juuni 2023 (2 koolipäev);
 • 12. klasside õppetöö 13. märts kuni 20. aprill 2023

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 24. aprill 2023                                 
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3. -5. mai 2023
 • matemaatika – 17. mai 2023


Koolieksam 14.-15. juuni 2023

II trimestri valikained 6.-10.03.2023 päevaplaanid:

 1. Psühholoogia (Mikk Taniel) max 32
 2. Rahvusvaheline toitlustus (Inna Erik, Marianne Kink) max 24
 3. Bioloogiline füüsika (Kärt Kruuk, Kairit Loodus) max 24
 4. Joonestamine AutoCadis  (Katre Siller) – mitte reaalidele, max 24
 5. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile (Anneli Aasmäe-Pender )
 6. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile (Hedda Maurer)
 7. Praktika ettevõttes, Gerli Veeleid (motivatsioonikiri saata jaanuaris, täpsem info Stuudiumis) 
 8. Muusikali korraldamine (Kriste Kald)

Registreerimine valikainetele avaneb Stuudiumis 14.02.2023 kell 7.00.

III trimestri valikained 1.-7.06.2023:

 1. Eritoitlustus 2 (Evelyn Esajas) max 24
 2. Sportmängud (Eliise Pajumets, Egert Šarikov) max24
 3. Praktiline maalikunst (Marje Tahk) max12
 4. Ehitusjoonestamine (Katre Siller) max 24
 5. Õiguse alused (Kaisa Rebane) max 24
 6. Giidindus (Liia Hokkanen) max 20
 7. Filosoofia (Markus Nahkur) max 24

 

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

16.märts 

8.30-15.00

Noorsooteatri külastamine. 
Tutvustada õpilastele, mis ametid on teatris, mida on vaja, et tuua teatritükk lavale, pärast etendus
10.c klass Tallinn

Eliise Pajumets

Kersti Kaldmäe

21.märts

13.00-15.00

Eesti Islamikeskuse külastus. Tutvuda lähemalt islami kultuuriga ning nende inimeste väljakutsetest elada täiesti teise kultuuriga riigis.  12.c klass Tallinn Kristina Laurits
06. aprill kell 10:00-15:00 Koolinoorte laulupeo eelvoorud Segakoor Keila Kool Liivi Lumijõe
20. aprill 12. klassi lõpukell 12. klassid Kool Laura Lillepuu
21.juuni kell 17:00 12. klassi LÕPUAKTUS 12. klassid Jüri pallihall Triin Tibar, 12.kl klassijuhid