Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

2021/2022. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite, arvestuste ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2021 kuni 26. november 2021 (58 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 1. september 2021 kuni 12. november 2021 (48 koolipäeva);
   • arvestused 15. november 2021 kuni 19. november 2021 (5 koolipäeva);
   • valikained 22. november 2021 kuni 26. november 2021 (5 koolipäeva);

II trimester 29. november 2021 kuni 11. märts 2022 (58 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 29. november 2021 kuni 18. veebruar 2022 (48 koolipäeva);
   • iseseisva õppimise päev 23. detsember 2021 (1 koolipäev);
   • arvestused 21. veebruar 2022 kuni 23. veebruar 2022 (3 koolipäeva);
   • iseseisva õppimise päev 25. veebruar 2022 (1 koolipäev);
   • valikained 7. märts 2022 kuni 11. märts 2022 (5 koolipäeva);                                                                                                                 

III trimester 14. märts 2022 kuni 13. juuni 2022 (59 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 14. märts 2022 kuni 24. mai 2022 (46 koolipäeva);
   • arvestused 25. mai 2022 kuni 27. mai 2022 (3 koolipäeva);
   • valikained 30. mai 2022 kuni 3. juuni 2022 (5 koolipäeva);
   • projektipäevad 6.-10. juuni 2022 (5 koolipäev);
   • 12. klasside õppetöö 14. märts kuni 21. aprill 2022

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 25. aprill 2022                                
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  3. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4. -6. mai 2022
 • matemaatika – 20. mai 2022

12. klasside koolieksam 13.-14. juuni 2022

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja
13.01 kell 9.30-12.15 Õppeprogramm “Kliimamuutuste mõju maailma elustikule” 10.a Tallinna loomaaed Inna Erik, Marlene Timmi
17.01 kell 11.40- 13.00

Külalisesineja

Marina Kaljurand

12. klassid Auditoorium Kristel Kook-Aljas
18.01 kell 9.30-12.15 Õppeprogramm “Kliimamuutuste mõju maailma elustikule” 10.b Tallinna loomaaed Liia Hokkanen, Liina Viirsalu
20.01 kell 9.30-12.15 Õppeprogramm “Kliimamuutuste mõju maailma elustikule” 10.c Tallinna loomaaed Marie Udam, Vadim Rõuk
24.01 JG Etluskonkurss 4.-12. klassid Aula

Siiri Laid

Kriste Kald

25.01

kell 14.20-14.50

Praktika ettevõttes - tutvustus 10.-12. klassid Auditoorium

Kristel Kook-Aljas

Gerli Veeleid