Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Iseõppepäevad

 

Jüri Gümnaasium 2023/2024 koolivaheajad, õppeperioodid ja eksamid

 •   sügisvaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
 •   jõuluvaheaeg 23. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
 •   talvevaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
 •   kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
 •   suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 8. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2032/2024. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2023 kuni 24. november 2023. a (56 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 1. september 2023 kuni 17. november 2023 (51 koolipäeva);
   • valikained 20. november 2023 kuni 24. november 2023 (5 koolipäeva);

            II trimester 27. november 2023 kuni 8. märts 2024. a (60 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 27. november 2023 kuni 23. veebruar 2024 (53 koolipäeva);
   • kirikukontsert, klassipõhine koolipäev 21. detsember 2023 (1 koolipäev)
   • iseseisva õppimise päev 22. detsember 2023 (1 koolipäev);
   • valikained 4. märts 2024 kuni 8. märts 2024 (5 koolipäeva);

III trimester 11. märts 2024 kuni  7. juuni 2024. a (58 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 11. märts 2024 kuni 28. mai 2024 (50 koolipäeva);
   • iseseisva õppimise päev 23. mai 2024 (1 koolipäev);
   • valikained 27. mai 2024 kuni 31. mai 2024 (5 koolipäeva);
   • projektipäevad 3.-7. juuni 2024 (5 koolipäeva);
   • 12. klasside õppetöö 13. märts kuni 18. aprill 2024.               

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 22. aprill 2024. a;                                
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2024. a;
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. -3. mai; 6.-8. mai 2024. a;
 • matemaatika – 23. mai 2024. a.
 • Koolieksam 11. juuni 2024. a.

GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS 20.06.2024 kell 17.00.

Valikained

I trimester

 1. Eritoitumine 1 (Nele Marrandi)
 2. Sportmängud (Eliise Pajumets ja Egert Šarikov)
 3. Jooga filosoofia ja praktika (Mikk Taniel) 11 ja 12 klass (eelis 12. klassil)
 4. Teadus meie ümber (Maarika Avloi ja Kärt Kruuk)
 5. Alustekstile tuginev kirjutamine (Hedda Maurer)
 6. Astronoomia (Kairit Loodus)
 7. Tõlkimine ja tõlgendamine (Sirle Urboja, Jorge Eduardo de la Brena Rodriguez)

  II trimester

 1. Psühholoogia (Mikk Taniel)
 2. Rahvusvaheline toitlustus (Inna Erik, Marianne Kink)
 3. Küberkaitse (Ilmar Vessin)
 4. Bioloogiline füüsika (Kruuk, Loodus)
 5. Joonestamine AutoCadis  (Katre Siller) 
 6. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile (Anneli Aasmäe-Pender)
 7. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile (Hedda Maurer)
 8. Praktika ettevõttes - (Gerli Veeleid)
 9. Rahvusvaheline projektijuhtimine (Kriste Kald)
 10. Eritoitumine 1 (Nele Marrandi)

III trimester

 1. Sportmängud (Eliise Pajumets, Egert Šarikov)
 2. Praktiline maalikunst (Marje Tahk)
 3. Muusikali korraldamine (Kriste Kald)
 4. Ehitusjoonestamine (Katre Siller)
 5. Giidindus (Liia Hokkanen)
 6. Terve tervis (Gerda Frederike Enok)
 7. Kettagolf (Nele Marrandi)
 8. Toitumistarkus (Inna Erik)

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja
30.05 kell 11.30-16.00 Giidinduse valikaine praktiline õppepäev - vanalinna ekskursiooni korraldamine. 
Eesmärk: kinnistada kursuse raames õpitut: ekursiooni korraldamine, vanalinna turismiobjektid ja giiditeksti esitamine, suhtlemine kuulajatega, rühma juhtimine.
10.-11. klassi valikaine õpilased Tallinn Liia Hokkanen
03.06-05.06 kell 13.00-12.00 Klassi lõpureis
Eesmärk: kooliaasta ja kooli lõpetamisega seotud viimane ühine väljasõit
12.b klass Kihnu saar Liina Viirsalu, Liia Hokkanen
04.06-05.06 kell 5.00-15.00 Klassireis
Eesmärk: ühtsuse ja koostöö kasvatamine
10.a klass Kihnu Marje Tahk, Anneli Kontson
04.06-05.06 kell 8.00-14.00 Klassireis
Eesmärk: ühtsuse ja koostöö kasvatamine
10.b klass Saaremaa, Karujärv Kristel Kook-Aljas, Kriste Kald
04.06-05.06 kell 9.00-16.00 Klassi väljasõit Pärnumaale
Eesmärk: vaba aja veetmine klassikollektiivis
11.a klass Valgeranna Puhkekeskus Maarika Avloi, Kärt Kruuk