Smart Teachers Play More!

Klassiõpetajad Heidy ja Kristin, tehnoloogiaõpetaja Tiina ja haridustehnoloog Eve osalesid koolitusel "Smart Teachers Play More!"

Nad kirjeldavad oma kogemust järgnevalt.

Koolitajad olid ette valmistanud suure hulga mänge, mida ühiselt läbi mängisime. Peale mängu jagasime kogemusi, kuidas me neid oma riigis ja koolis kasutaksime.

Koolituselt õppisime:

  • mängulise õppe põhimõtteid ja meetodeid;
  • kuidas integreerida mängulisi elemente õppetöösse, tõhustades seeläbi õpilaste kaasatust;
  • kujundama inspireerivat õpikeskkonda, mis soodustab õpilaste loovust ja koostööd;
  • märkama õpilaste individuaalseid vajadusi ja kuidas kohandada õpetamisviisi vastavalt.

Antud koolituskogemus andis meile:

  • keelepraktikat (inglise keel);
  • aktiivse koostöökogemuse kolleegidega;
  • uusi teadmisi erinevate kultuuride eripärade ja õpetamismeetodite kohta;
  • teadmisi Islandi koolisüsteemi võimaluste ja eripärade kohta;
  • uusi metoodilisi teadmisi ja ka vana uuestisünd praktiliste kogemuste kaudu.