Õpilasesindus

Jüri Gümnaasiumi õpilasesindus on kooli aktiivsete õpilase ühendus. ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. ÕE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kehtivast põhimäärusest ja koolis kehtivatest kordadest. 

Kõikide klasside õpilastel on õigus esitada oma kanditatuur ÕE-sse. ÕE toimub kahes erinevas vauseastmes - 4.-9. klassid ja 10.-12. klassid. ÕE moodustatakse ülekooliliste valimiste teel, kus õpilaskond valib ÕE-sse liikmed ja liikmed moodustavad üldkogu.  

ÕE-l on alalised struktuuriüksused, mida võib vajadusel ümber korraldada (juhatus, toimkonnad). 

kj