Ennastjuhtiva õppija kujundamine - õpioskuste ja klassijuhtimise arendusprojekt

ELlogo

Meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" raames valmis Jüri Gümnaasiumis projekt "Ennastjuhtiva õppija kujundamine - õpioskuste ja klassijuhtimise arendusprojekt"

Jüri Gümnaasiumi „Ennastjuhtiva õppija kujundamine - õpioskuste ja klassijuhtimise arendusprojekti" eesmärgiks on luua ühtne süsteem õpilastele õpioskuste õpetamisel klassiõpetuse valdkonnas ja klassijuhtimise süsteem aineõpetuses ning läbi projekti tegevuste kujundada Jüri Gümnaasiumi kui koostöökooli mainet. Selleks on kavandatud järgmised tegevused: õpetajate täiendkoolitused, koolituse iseseisvate ülesannete täitmine, süsteemide väljatöötamine ja teema tutvustamine õpetajate mõttekodades.

Käesolevaks hetkeks on projekti tegevused lõppenud.

Õpioskuste koolituse raames valmis meetodite kogumik, mille vastu on suur huvi ja augustis toimuval ülekoolilises mõttekojas tutvustatakse seda kõigi astme õpetajatele. Koolitusel osalenute soov on õpikogukonna jätkamiseks ning jätkukoolitusteks. Näiteks ühe teemana soovitakse saada teadmisi grupi arenguprotsessidest.

Klassijuhtide koolituse raames koostatud uus ametijuhend on aluseks tulevastele klassijuhtidele. Täiendatud klassijuhi hea tava ja aastaringi on tutvustatud ka teistele koolidele ning lähevad kasutusse meie koolis uuel õppeaastal.