Hoolekogu liikmed

Jrk nr

Nimi

Keda esindab

Esindamise alus

1. 

Katri Luukas

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 06.09.2018 üldkoosoleku otsus

2. 

Marianne Rannik

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 05.09.2019 üldkoosoleku otsus

3. 

Priit Pallum

gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 15.09.2021 üldkoosoleku ja Stuudiumi hääletuse otsus

4. 

Jaanus Kikas

gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja,
hoolekogu aseesimees

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 05.09.2019 üldkoosoleku otsus

5. 

Marko Leppik

 

vilistlaste esindaja

26.10.2011 Rae Vallavalitsuse korraldus nr. 981

6. 

Marko Järve

õpilasesinduse esindaja

Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse koosolek 28.09.2021 

7. 

  Maarika Avloi

   

  põhikooli õpetajate esindaja

  Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  22.10.2019 otsus nr 1-2-1  

  8. 

  Marianne Kink

   

  gümnaasiumiastme õpetajate esindaja

  Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  10.12.2013 otsus nr 3-2-1  

  9.

  Marju Randlepp

   

  Rae Vallavalitsuse esindaja

  Rae Vallavalitsuse korraldus 21.12.2021 nr 1864.