Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

12. aprill  11. klasside uurimistöö või praktilise töö juhendajale esitamise tähtaeg

19. aprill eesti keele riigieksam

7. mai inglise keele kirjalik riigieksam

10.-11. mai inglise keele suuline eksam

11. mai  uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine

21. mai matemaatika riigieksam

 

III trimestri ARVESTUSED 31.05-2.06.2021

III trimestri VALIKAINED toimuvad 3.-9.juuni 2021. Registreerimine III trimestri valikainetele avatakse Stuudiumis 25.mai kell 16.00.

  1. Pärimuskultuur, õpetajad Erbsen ja Kook-Aljas
  2. Sportmängud, õpetaja Kristjan Kärt
  3. Praktiline maalikunst, õpetaja Tahk
  4. Fotograafia, õpetaja Kattel
  5. Joonestamine II, õpetaja Siller
  6. Eritoitlustus II, õpetaja Esajas
  7. Giidindus, õpetaja Hokkanen
  8. Jooga, õpetaja Mikk
  9. Laboratoorne bioloogia, õpetajad Sakkarias ja Kruuk

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

5-9.aprill

Südamenädal Kogu kool distantsilt Essi Vahtras
8.aprill Äge koolipäev 10-12.klassid läbi veebi Essi Vahtras
13. aprill kell 14.30 Rahatarkuse loeng 11. ja 12. klassid Zoomis - link Stuudiumi sõnumites Kriste Kald
26-30.aprill Waba(n)duse nädal 6-12.klassid distantsilt Essi Vahtras

29. aprill

12.45-13.30

Rahvusvaheline tantsupäev JG Joondu rahvatantsijad Zoom

Tantsuõpetajad

Kriste Kald