Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Koolivaheaeg 22.-28.02.2021

12. aprill  11. klasside uurimistöö või praktilise töö juhendajale esitamise tähtaeg

19. aprill eesti keele riigieksam

3. mai inglise keele kirjalik riigieksam

4.-5. mai inglise keele suuline eksam

11. mai  uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine

21. mai matemaatika riigieksam

10. juuni 12. klasside koolieksam

 

I trimestri VALIKAINED toimuvad 1.-5.märts 2021 

 1. Eritoitlustus, õpetaja Evelin Esajas
 2. Elu päästev õpe, õpetaja Annelore Hirschon
 3. Suguvõsauurimine, õpetaja Anne Erbsen
 4. Sportmängud, õpetaja Kristjan Kärt
 5. Psühholoogia, õpetaja Mikk Taniel
 6. Ajalooline objekt kui vaatamisväärsus, õpetaja Vadim Rõuk
 7. Rahvusvaheline projektijuhtimine, õpetajad Kriste Kald, Marlene Timmi
 8. Teadus meie ümber, õpetajad Maarika Avloi, Kärt Kruuk
 9. Matemaatika RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Anneli Kontson
 10. Matemaatika RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Kersti Kaldmäe

 

II trimestri VALIKAINED toimuvad 8.-12.märts 2021. Registreerimine II trimestri valikainetele avatakse Stuudiumis 15.02 kell 16.00.

 1. Prantsuse kultuur, õpetaja Vadim Rõuk   
 2. Karjääriõpetus, Veronika Koppel
 3. Rahvusvaheline toitlustus, õpetajad Inna Erik, Marianne Kink ja Laura Liis-Pärna
 4. Metsloomad ja loodus, õpetaja Kristjan Kärt
 5. Õiguse alused, õpetaja Kristi Sild
 6. Joonestamine I  , õpetaja Katre Siller
 7. Kooliteater (draamaõpetus), õpetaja Ingrid Mikk
 8. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Anne Erbsen ja  Marie Udam
 9. Lühifilmi kursus, õpetaja Ott Kattel
 10. Teaduslik ettevõtlus, õpetaja Mihhail Zujev

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja