Taotlused

    Kooli astumise taotlusi esitatakse Rae valla haridusteenuste haldamise e-keskkonnas ARNO aadressil https://piksel.ee/arno/rae/avaleht/ või  vallavalitsuse kehtestatud vormil vallavalitsusse.

    Pikapäevarühma astumise, pikapäevatoidu ja hommikupudru söömise, metallkapi üürimise, korduva õpilaspileti taotlemise, õpilaspäeviku ostmise taotlusi esitatakse Rae valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU aadressil https://piksel.ee/spoku/rae/ = või kehtestatud vormil kooli kantseleisse.

    TAOTLUSED DOCX FORMAADIS: