Roheline kool

                                                                           

Jüri Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Programm “Roheline kool” ehk Eco-schools Global on rahvusvaheline programm, mis toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Jüri Gümnaasiumile omistati 2020. aastal Roheline lipp. Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on kujundanud oma keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse ka lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad

Kõige värskemaid tegemisi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi Rohelise kooli Facebooki grupis, millega on oodatud liituma kogu koolipere ja nendega seotud inimesed. https://www.facebook.com/groups/jyrirohelinekool 

 

Aastas tegeletakse vähemalt kolme teemaga. 2023/2024. õppeaasta fookused on järgnevad:

  1. 1. Tervis ja heaolu
  2. 2. Elurikkus ja loodus
  3. 3. Kliimamuutused


Rohelise Kooli töörühma koosolekute protokollid:

 

MEIE KOOLI KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1. Rohelise kooli ja UNESCO tegevused on seotud õppetööga (teema päevad jm). 
2. Kooli kaunistavad toataimed ja õpilased tunnevad nende nimetusi.
3. Erinevad kampaaniad õpetavad keskkonnahoidlikult käituma (digikoristuspäev, veepäev, sooja kampsuni päev, koristuspäev).

 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasium osales Erasmus+ programmi projektis „HOB’s adventure – Hands on Biodiversity“. Projekt kestis 1. septembrist 2018 – 31. augustini 2020.

Projekti juhtpartner oli MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks olid Läti, Sloveenia ja Island. Projekti sisuks olid praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostati kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia, et anda lastele võimalus liikuda, uurida ümbritsevat, katsetada ning ühendada uute teadmiste omandamist digiõppega. Projekt toetas Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“. Projekt oli mõeldud 5-9 aastaste laste õpetajatele.

Eestist osalevad 10 kooli ja lasteaeda.

Projekti kodulehekülg: http://hared.ee/hobs-adventure

Pilte projektitegemistest