10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Uurimistöö ja praktilise töö teostamise etapid ja tähtajad

2021/2022 õppeaastal

(muudetud 09.09.2021)

 

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

12. klass

 

20. oktoober – 22. oktoober

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

1. november 

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

1. november – 8. november

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine

8. november – 15. november

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

15. november – 19. november

Töö kaitsmine

11. klass 

 

1. september - 15. oktoober

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine. 

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine, andmete kogumine

19. oktoober

Täpsustatud pealkirjaga ning eesmärkidega töö teemast tuleneva juhendaja kinnitusega ajakava esitamine koordinaatorile

20. oktoober – 22. detsember

Materjali läbitöötamine, analüüs

22. detsember – 3. aprill

Töö kirjutamine, täiendamine

4. aprill – 8. aprill

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

14. aprill – 18. aprill

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

19. aprill – 2. mai

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine 

3. mai - 9. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

10. mai

Töö kaitsmine

10. klass 

 

2. mai – 3. juuni 

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

10. mai

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.