KiVa ehk kiusamisvaba kool

Jüri Gümnaasiumis rakendatakse alates  2013. aastast KiVa programmi.

KiVa on Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud koolidele suunatud programm, mida lisaks Soomele rakendatakse enam kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süsteemsemaid maailmas, sisaldades praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu kooliperet – tegevustesse on kaasatud nii personal, õpilased kui ka lastevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-meeskonnaga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • kutsume lastevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanema miniõpikut https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

 

Kui kahtlustad kiusamist, anna sellest teada klassijuhatajale ja/või KiVa-meeskonnale.

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed:

 • Kristlin Kask, sotsiaalpedagoog - 55530155
 • Terje Luude, sotsiaalpedagoog - 5248473
 • Merje Meriloo, klassiõpetaja
 • Heidy Siirak, klassiõpetaja
 • Helen Valdma, eesti keele õpetaja
 • Eleri Viikmäe, klassiõpetaja
 • Anne Kloren, õppejuht - 55515648

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides:

 • vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas;
 • vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus;
 • vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus;
 • suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus;
 • suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Uuringute tulemustest KiVa tõhususe kohta saate lisa lugeda www.kivaprogram.net

Lastevanemate miniõpiku leiad siit: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Projekti koordineerib koolisiseselt KiVa meeskond.

 

Jüri Gümnaasiumi KiVa küsitluse  tulemused, mai 2020

Õpilaste arv 1.-6. klassis kes on kiusanud teisi või keda ennast on kiusatud 2 kuni 3 korda kuus või sagedamini

 

Plakatikonkurss

Jüri Gümnaasiumi KiVa meeskond korraldas jaanuaris-veebruaris 2020 plakatikonkursi "Märka koolikaaslast!"

KiVa meeskonnale saatis oma töid 11 klassi.

 

Kiva

Arhiiv