Tugikeskus

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Tugikeskuse juht 

HEV koordineerija

Annika Kask

55510079

annika.kask@jyri.edu.ee

 

E-R 9.00-16.00

Lastevanematele kokkuleppel

Psühholoog (1.-5.klassid)

Avelin  Alliksaar

55522578

avelin.alliksaar.jyri.edu.ee

 

E-R 9.00-15.00

Lastevanematele kokkuleppel

Psühholoog-karjäärinõustaja (6.-12.klassid)

Mikk Taniel

55537745

mikk.taniel@jyri.edu.ee

E-R 9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Sotsiaalpedagoog

Klasside jaotus: 

A B D G V
1 1   1 1
2 2 2   2
3 3     3
4 4     4
5 5     5
6 6   6 6
7 7   7  
8 8   8 8
9 9      

 

Terje Luude

5248473

terje.luude@jyri.edu.ee

E-R 9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Sotsiaalpedagoog

Klasside jaotus:

C D E G V
1 1 1    
2   2 2  
3 3 3    
4 4 4   4
5 5 5    
6 6 6    
7 7 7    
8 8 8    
9 9 9   9

 

Kristlin Kask

622 4227

55530155

kristlin.kask@jyri.edu.ee

E-R 9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Eripedagoog

 

Merike Hütt

 

merike.hutt@jyri.edu.ee

 

E-R  tunniplaani alusel Lapsevanematele kokkuleppel

Eripedagoog Marian Leppik   marian.leppik@jyri.edu.ee E-R  tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel
Eripedagoog Veronica Kaupmees   veronica.kaupmees@jyri.edu.ee  E-R tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel

Logopeed

Marianne Martinson

 

marianne.martinson@jyri.edu.ee

E-K tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel

Väikeklassi õpetaja Sandra Ausmees  

sandra.ausmees@jyri.edu.ee

 

 
Väikeklassi õpetaja Regina Sulu  

regina.sulu@jyri.edu.ee

 

 
Väikeklassi õpetaja Janet Kask   janet.kask@jyri.edu.ee 

 

 

Väikeklassi õpetaja Jane Juus   jane.juus@jyri.edu.ee  
Õpiabi õpetaja  Eda Türi   eda.turi@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe õpetaja Madli Käämer-Zirk   madli.kaamer-zirk@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe abiõpetaja Heli Kensap   heli.kensap@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe abiõpetaja Triinu Tee   triinu.tee@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Evelin Abel

 

evelin.abel@jyri.edu.ee

 

Abiõpetaja

Raina Sinisalu

 

raina.sinisalu@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja Diana Tõnismäe  

diana.tonismae@jyri.edu.ee

 

 
Abi- ja asendusõpetaja Elve Ots  

elve.ots@jyri.edu.ee

 

 

Abi- ja asendusõpetaja

Jüri Järvik   juri.jarvik@jyri.edu.ee E-N tunniplaani alusel
Abi- ja asendusõpetaja Lev Karpov   lev.karpov@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja Anne Lentsius  

anne.lentsius@jyri.edu.ee

 
Abi- ja asendusõpetaja Aurelia Leega   aurelia.leega@jyri.edu.ee  

Füsioterapeut

Margit Juudas      

 

Tugikeskus

Tugikeskus on loodud tagamaks süsteemset tuge ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele.

 

Tugikeskuse ülesanne on koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega toetada õpilase arengut, uurida õpilase arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks. Tugikeskus lähtub oma tegevuses motost „Eduelamus igale õppijale“. Selleks püütakse teha erinevate osapooltega (nt lapsevanem, laps, õpetaja) tõhusat meeskonnatööd, kus suudetakse probleeme teadvustada ja ollakse valmis konstruktiivselt positiivseid lahendusi otsima.

 

Tugikeskuse peamised tegevused:

 
 • Nõustamine (õpilane, lapsevanem, õpetaja) (grupi- ja individuaalnõustamised, perenõustamised, vestlused, tuginõukogud, konfliktilahendused, situatsioonilahendused) (nt järgmistel teemadel: suhtlemine ja suhted, käitumine, konfliktid, kiusamine, stress, kriis, hariduslikud erivajadused, õpiedukus, õpioskused, edasiõppimine- ja kutsesuundumus, võimed, uimastid, koolikohustus, terviseprobleemid);
 • Koolitused ja üritused erinevatele sihtrühmadele (õpilased, lapsevanemad, õpetajad);
 • Kasvatustöö toetamine (sotsiaalsete oskuste arendamise ringid, juhendid, metoodilised materjalid, mõjutusvahendite välja töötamine, ennetustöö);
 • Õpiabi (logopeedilised, eripedagoogilised ja ajutisest õpiraskusest tingitud õpiabirühmad, individualiseeritud õpe, abiõpe);
 • Tervisedendus (nt. esmaabiringid, liikumise erirühm);
 • Koostöö (ümarlauad, koosolekud, kogemustekojad, kooli esindamine, kooliväliste spetsialistidega, ülikoolidega);
 • Erialane teadus- ja arendustöö (dokumentide väljatöötamine, loengud-esinemised, projektitöös osalemine, erialaliitudes, publikatsioonid);
 • Pikapäeva töökorraldus;
 • Ülekoolilistes tegevustes osalemine ja kooli arendustöös kaasa rääkimine.


Tugikeskus koondab enda alla järgmised erivaldkondade spetsialistid:

 • Koolipsühholoog
 • Koolipsühholoog-karjäärinõustaja
 • Sotsiaalpedagoogid
 • Eripedagoogid
 • Logopeed
 • Kooli tervishoiutöötajad
 • Tugikeskuse juhataja
 • Õpiabi õpetajad
 • Pikapäevarühmad
 • Abiõpetajad
 • Füsioterapeut