Õppetundide ajad ja söögitunnid

Õppe- ja söögitundide ajad põhikoolis 

päevakava3


Hommikusöök kell 8.00 – 9.30 põhikooli söögisaalis koolipäevadel alates septembrikuu teisest koolipäevast.

Pikapäevaeine kell 13.30 - 15.30 põhikooli söögisaalis koolipäevadel alates septembrikuu teisest koolipäevast.

Hommikusöök ja pikapäevaeine on tasulised ning taotluse alusel, hinna kehtestab ja arve väljastab Rae Vallavalitsus.