Lasteabi nõuandetelefon

Alates 2009 a. jaanuarist on kasutusel tasuta ööpäevaringne lasteabi nõuandetelefon 116 111.
eenuse eesmärk:
  • võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest
  • info edastamine vastavate spetsialistideni
  • laste ja lastega seotud isikute nõustamine
  • kriisinõustamine
Lasteabi kodulehekülg www.lasteabi.ee

Teenuse osutamise seaduslik alus on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 59 esimene punkt, mille kohaselt on iga kodaniku kohustus viivitamatult teatada abiandvatele organitele abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teada saab.