Hoolekogu liikmed

Jrk nr

Nimi

Keda esindab

Esindamise alus

1. 

Katri Liiv

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 06.09.2018 üldkoosoleku otsus

2. 

Marianne Luur

põhikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 05.09.2019 üldkoosoleku otsus

3. 

Kristi Sild

gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 05.09.2019 üldkoosoleku otsus

4. 

Jaanus Kikas

gümnaasiumiastme lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 05.09.2019 üldkoosoleku otsus

5. 

Marko Leppik

 

vilistlaste esindaja

26.10.2011 Rae Vallavalitsuse korraldus nr. 981

6. 

Mariliina Maltsar

õpilasesinduse esindaja

16.09.2019 Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse koosolek

7. 

Maarika Avloi

 

põhikooli õpetajate esindaja

Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  22.10.2019 otsus nr 1-2-1  

8. 

Marianne Kink

 

gümnaasiumiastme õpetajate esindaja

Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  10.12.2013 otsus nr 3-2-1  

9.

Agu Laius

 

Rae Vallavalitsuse esindaja

Rae Vallavalitsuse korraldus 16.11.2010 nr 932