Õpetajate tegevus väljaspool kooli

Anneli Aasmäe-Pender

 • Eesti Europeade komitee liige
 • Eesti keele riigieksami hindaja

Maarika Avloi

 • Harjumaa keemiaolümpiaadi tööde parandamine 
 • Harjumaa keemiaõpetajate ainesektsiooni töös osalemine

Liia Hokkanen

 • Eesti Soome keele Õpetajate Seltsi liige

Kriste Kald 

 • MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige
  • Põhja-Harju Koostöökogu liige
 • Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide kaasautor:
  • Aabits ja aabitsa töövihik, Mixi Kirjastus
  • Kirjatehnika I osa (väiketähed), Mixi Kirjastus
  • Kirjatehnika II osa (suurtähed), Mixi Kirjastus
  • Tööraamat "Mina lähen kooli", Kald Grupp OÜ
  • Tööraamat "Õpin ristsõnadega", Kald Grupp OÜ
  • Tööraamat "Õpin piltidega", Kald Grupp OÜ
  • Eesmärgistamise ja rühmitamise kaardid "Õpin seadma eesmärke", Kald Grupp OÜ
 • Rae Eelkooli juhataja

Kersti Kaldmäe

 • Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimees
 • Kooli Matemaatikaühenduse Liige
 • Avita kirjastuses matemaatika õpikute kaasautor 7.–12. klass

Marianne Kink

 • Vene Keele Õpetajate Selts
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Anne Kloren

 • Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide autor või kaasautor:
  • 1. klassi aabits ja töövihik; Mixi Kirjastus
  • 1. klassi kirjatehnika I ja II osa; Mixi Kirjastus
  • 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat „IN.2“; Kirjastus Koolibri
  • 3. klassi inimeseõpetuse õpik ja töövihik „IN.3“; Kirjastus Koolibri
  • 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik „Mosaiik“; Kirjastus Koolibri
  • 3. klassi eesti keele õpikud, töövihikud, iseseisvad tööd, lisaülesanded; AS BIT
  • 1., 2., 3. klassi matemaatika töölehed; AS BIT
  • Tööraamat "Mina lähen kooli"; Kald Grupp OÜ
  • Õppemäng „Oih! Võta või jäta!“
  • Tööraamat "Õpin ristsõnadega", Kald Grupp OÜ
  • Tööraamat "Õpin piltidega", Kald Grupp OÜ
  • Eesmärgistamise ja rühmitamise kaardid "Õpin seadma eesmärke", Kald Grupp OÜ
 • Rae valla tasandil õppematerjali kaasautor
  • I-II kooliastme õpilasele tööraamat „Rae vald – siin ma elan“
 • SA Innove Keelekümbluskeskuse õpetajate koolituste õppekavade väljatöötaja ja koolitaja
  • Lõimitud aine- ja keeleõppe ABC
  • Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes
  • LAK-õppe metoodikakoolitus  - aine, keel ja õpioskused
 • Veel tegevusi haridusvallas:
  • Harjumaa õppejuhtide ühenduse juhatuse liige
  • Rae valla õpikogukonna Rae lugu eestvedaja

Anneli Kontson

 • Avita kirjastuse matemaatika õpikute kaasautor 7.-12. klassile
 • Koolimatemaatika Ühenduse liige

Sirje Kuurberg

 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige
 • Harno eesti keele riigieksami kirjandiosa  hindaja

Kristi Külljastinen          

 • SA Innoves inglise keele riigieksami objektiivosa hindaja
 • Cambridge C1 Advanced eksami suulise osa sertifitseeritud eksamineerija

Helen Lagle

 • Rahvakunstiselts (RKS) Leigarid tantsuõpetaja
 • Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi (ERRS) liige

Siiri Laid             

 • Eesti Huvikoolde Liidu MTÜ juhatuse liige
 • MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige

Jekaterina Lapitševa   

 • Vene Keele Õpetajate Selts

Hairi Laurand   

 • Harjumaa Muusikaõpetajate Liit
 • Eesti Muusikaõpetajate Liit
 • 21.05.2016  Rae valla Folklooripäeva korraldamine ja osalemine

Biby Lilander

 • Naiskodukaitse juhatuse liige, Rae jaoskond
 • EVAK grupi liige
 • Rae Eelkooli õpetaja

Kaiko Lippur

 • Jüri Gümnaasiumi Noorkotkaste rühmaülemaabi
 • Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna liige, revisjonikomisjoni liige
 • Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) liige
 • Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liige
 • Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse liige

Kairit Loodus

 • Eesti Füüsika Seltsi liige
 • Programmi „Lae end“ valitu

Liina Luik

 • Luik Triplets Team treeningklubi juht, jooksu- ja üldkehaliste treeningute treener (tegevused Harjumaal)
 • Tartu Ülikooli tantsu ja rütmika aine õppejõud

Liivi Lumijõe

 • Eesti Muusikaõpetajate Liidu liige
 • Eesti Meestelaulu Seltsi liige 
 • Harjumaa Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Ühenduse juhatuse liige

Kaidi Merzin

 • Harjumaa Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Ühenduse juhatuse liige
 • Eesti Muusikaõpetajate Liidu liige
 • Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri liige (flöödimängija)

Kristi Mänd

 • 2021 Kose-Uuemõisa Arendamise Selts
 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige
 • Ajaloo-olümpiaadi hindamiskomisjoni liige
 • Üldpädevuste lõimimise kogumiku töögrupi liige
 • Kutsekoda, õpetajate kutse hindamiskomisjoni liige

Sirje Nurk          

 • Inglise keele riigieksami kirjutamise subjektiivse osa hindaja
 • Cambrige C1 Advanced inglise keele kirjaliku eksami läbiviija
 • Harno inglise keele e-testide hindaja

Terje Papp         

 • Harjumaa 4. Klasside kirjandusviktoriin
 • Rae Eelkooli õpetaja
 • Tantsuklubi Royal juhatuse liige

Linda Pihu         

 • Harjumaa RRÜ liige
 • Rae Kulltuurikeskuse rahvatantsurühmade   Lustiline , Jüri Marid ja Sukad & tagi juhendaja
 • Rae valla laulu -ja tantsupeo KLUNKER tantsuosa kunstiline  suunaja
 • Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühma liige
 • Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusikaseltsi liige
 • Eesti Tantsuhariduse Liidu liige

Tiina Raud         

 • Rae Huvialakooli ja Maleklubi Kaksikodad maletreener

Rutt Ridbeck    

 • EMÕL – Eesti Muusikaõpetajate Liidu liige
 • KMHÜ – Koorijuhtide-ja Muusikaõpetajate  Harjumaa Ühenduse  liige
 • Paljude lauluvõistluste žürii liige
 • Rae Huvialakool – klaveri-ja solfedžo õpetaja

Margit Rohusaar             

 • J. Käisi Seltsi liige (lugemisselts)

Federico Rumohr

 • Vabakutseline hispaania, prantsuse, itaalia ja saksa keele õpetaja ja tõlkija
 • Rakvere Riigigümnaasiumi hispaania keele õpetaja

Eda Selgis          

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
 • Harjumaa bioloogiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Harjumaa geograafiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Maakondliku bioloogiaolümpiaadi tööde parandamine

Heidy Siirak

 • Kogumik „Tähelepanelik laps. Töölehed taju, tähelepanu ja keskendumise arendamiseks“ Heidy Siirak, Kaialiisa Lääts, kirjastus "Koolibri" 
 • Rae Eelkooli õpetaja
 • Kunstihariduse Ühingu liige
 • Eesti Haridustöötajate Liidu liige

Tiina Sillar

 • Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide kaasautor
  • Võimalusi digitaalsete väljakutsetega toimetulekuks kodunduse tundides - Erasmus+ KA226 strateegilise koostööprojekti Navigating Through Digital Challenges in Home Economics Education (NAVI-HED) materjalid
 • SA Innove Keelekümbluskeskuse õpetajate koolituste õppekavade väljatöötaja
  • LAK õppekava “Keeleline toetamine aineõpetuses. Õpilaste eesti keele omandamise toetamine käsitöö ja kodunduse tundides.“
 • Eesti Käsitööõpetajate Seltsi EKS Aita liige

Marje Tahk

 • Harjumaa kunstiolümpiaadi korraldamine
 • Harjumaa kunstiõpetajate seksiooni esimees

Ilona Tern

 • Rae Huvialakooli loova meisterdamise õpetaja

Eva Viidemann

 • Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees
 • Innove/HARNO töörühmade liige