Pikapäevarühmad

Pikapäevarühm on mõeldud 1.-4. klasside õpilaste vaba aja sisustamiseks enne ja  peale koolitundide.

1. klasside pikapäevrühmad töötavad esmaspäevast reedeni kell 8.00 - 9.00 ja 13.00 - 14.00. Ülejäänud pikapäevrühmad töötavad esmaspäevast neljapäevani 12.00 - 16.00 ja reedeti 12.00 - 14.00.

 

Pikapäevarühma päevakava

 

8.00 - 9.00 1. klasside kogunemisrühm

 
12.00 – 14.00  Sõltuvalt tunniplaanist 1 kuni 2 tundi tegevused oma klassi rühmas:
  • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis;
  • kokkuvõte koolipäevast;
  • tundides alustatud ülesannete lõpetamine;
  • kodutööde tegemine;
  • lugemine.
13.30 – 15.00  Pikapäevasöök (tasumine arvete alusel, vajalik lapsevanema taotlus)
 
14.00 – 16.00  Tegevus ühes ühisrühmas (1.-4. klassidele)

 

 

Tegevused rühmades toimuvad õpetajate töökavade alusel ning sisaldavad endas nii liikluskasvatust kui ka õppekavas väljatoodud üldpädevuste arendamist.
 
 
 
Pikapäevarühma ühe päeva toiduraha on 1,20 eurot.