Õppedirektorid

Õppedirektorid

 

Õppedirektor I-II kooliaste

Ruum: K228

 

 

Õppedirektor III kooliaste

 

Ruum: K227

 

 

Õppedirektor gümnaasium

 

Ruum: G212

 

 • Õpijõudlus, õppimise ja õpetamise kvaliteet ja õpitulemused

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi töö korraldamine

 • Õppekavade täitmise jälgimine ja koordineerimine

 • Õpetajate, klassijuhatajate ning aineringide juhtide töö juhendamine ja koordineerimine

 • Metoodilise töö korraldamine

 • Andekate õpilaste töö koordineerimine (sh aineringid, konkursid)

 • Arenguvestluste, klassikoosolekute ja kooliastme koosolekute koordineerimine

 • Koostöövestlused töötajatega

Lisaks eelpool nimetatud ülesannetele :

Õppedirektor I-II kooliaste

 • Õppenõukogude dokumenteerimine

Alluvad: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad ja aineringide juhid

Õppedirektor III kooliaste

 • Loovtööde koordineerimine

Alluvad: III kooliastme õpetajad, klassijuhatajad ja aineringide juhid

Õppedirektor gümnaasium

 • Uurimistööde ja praktiliste tööde koordineerimine

Alluvad: gümnaasiumiõpetajad, klassijuhatajad ja aineringide juhid

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele ning laiendatud juhtkonna liikmetele