Koolimütsi statuut

                                                                                                        koolimüts

Jüri Gümnaasiumi koolimüts on valmistatud rohelisest puuvillsametist. Mütsi nokk on mustast mattnahast. Mütsi pealael on Jüri Gümnaasiumi vapp. Müts on ääristatud kahekordselt kuldse paelaga.

Gümnaasiumi õpilase mütsil on kuldsete tähtedega tikitud paremale poole lennu number.
Koolimütsi valmistaja on Velmard AS.

Jüri Gümnaasiumi koolimüts on osa kooli sümboolikast.

Koolimütsi kandmise eesmärgiks on tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu ning luua ühtekuuluvustunnet ja rõhutada identiteeti.

Jüri Gümnaasium kingib esimeste ja kümnendate klasside õpilastele koolimütsi  esimese koolipäeva aktusel. Teistel soovijatel on võimalus müts endale osta.

Koolimütsi kandmise õigus on Jüri Gümnaasiumi õpilastel, vilistlastel ja õpetajatel ning seda kantakse au ja uhkusega.

Koolimütsi võib kanda tähtpäevadel, avalikel üritustel, perekondlikel sündmustel ja igapäevase peakattena.

1. klassi õpilane kannab koolimütsi järgnevatel tähtpäevadel

  • Kooli sünnipäeva aktusel;
  • Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel;
  • Gümnaasiumi viimase koolikella aktusel.

Gümnaasiumi õpilane kannab koolimütsi järgnevatel tähtpäevadel:

  • Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel;
  • Jüri Gümnaasiumi aastapäeva üritustel, esimesel koolipäeval ja muudel pidulikel juhtudel;
  • Gümnaasiumi viimase koolikella aktusel;
  • Alati kooli lipu kandmisel ja assisteerimisel.

Pidulikel juhtudel võtab meessoost isik koolimütsi peast siseruumides austusavaldusena lipule, riigihümni laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus. Neil juhtudel hoitakse koolimütsi vasaku käe randmel, nokk eespool.

Välitingimustes võtab meessoost isik koolimütsi peast riigilipu heiskamisel ja langetamisel, riiklike hümnide laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus.

Koolimütsi kandmise juurde kuulub korrektne välimus ja viisakas käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tava ja Jüri Gümnaasiumi väärtustega.

Koolimütsi nõuetekohase kandmise eest vastutab mütsi omanik.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud koolimüts hoitakse alles auväärse mälestusesemena.

„Jüri Gümnaasiumi koolimütsi statuudi" järgimine on kohustuslik igale koolimütsi omanikule.