Majandusjuhataja

Majandusjuhataja

Ruum: Õ107

 

  • Kooli majandusalase töö planeerimine, korraldamine, koordineerimine ja arendamine (kooli koristamistegevuse koordineerimine, korrashoid, kooli varustamine vajalike vahenditega)

  • Majandusalane eelarve

  • Arvete konteerimine, kinnitamise korraldamine

  • Töö võlglastega

  • Sularahatehingud

  • Inventari arvelevõtmine ja markeerimine

  • Kooliruumide üürimise korraldamine

  • Metallkappide rent

Alluvad: koristajad, administraatorid, laborandid

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele ja laiendatud juhtkonna liikmetele