IKT juht

Ruum: G211

 • Riist- ja tarkvara ning audiovisuaalse tehnika üle arvepidamine, uue soetamine, väljavahetamine

 • Kooli IKT alase arendustegevuse koordineerimine (sh elektroonilised ankeedid, aruanded jms)

 • Valdkonna eelarve koostamine

 • IKT alaste projektide koordineerimine

 • Kooli kodulehe arendamine
 • Infoportaali arendamine
 • Serverite haldamine ja varundussüsteemide jälgimine

 • Juhtkonna koosolekutel ja arengupäevadel osalemine

 • Arvutivõrgu, telefonivõrgu ja telefonijaama korrasoleku jälgimine

Alluvad: IKT-tugiisikud 

 IKT tugiisikud

Ruumid: Õ316 ja G211 

 • Tehnika, riist- ja tarkvara haldamine, arvepidamine

 • Kasutajate, kontaktide ja listide loomine, haldamine

 • Kooli kodulehe haldamine

 • Koolis toimuvate ürituste IKT ja helitehnikaga teenindamine

 • Õpilaste ja personali IKT alane abistamine (sh üritusel vastava tehnikaga teenindamine)

 • Arvutiklasside töökorras hoidmine (sh broneeringud), ainetundide läbiviimisel IKT alane tugi

 • Õpilaspiletite, personalikaartide vormistamine ja registri haldamine. Jooksvate arvutialaste probleemide lahendamine

 • Mobiilse sülearvutiklassi ja tahvelarvutite töökorras hoidmine ja laenutamine

 • Söökla arvestusprogrammi haldamine

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele ja laiendatud juhtkonna liikmetele.