Mainekujundus

Kooli kodulehekülg

Kooli kodulehte täiustab iga valdkonnajuht (oma valdkonna infot ja osa – selleks on koostatud vastutajate koosseisuga dokument. Asukoht: Juhtkond/Koduleht_kasutad_vastutajad), koordineerivad IKT-tugiisik ja arendusjuht.

Soovitused kajastamisel:

 • IKT-tugiisikule koduleheküljele lisatava info puhul esitada see täpse sõnastusega;
 • vormistada dokument sellisena nagu see peaks olema kodulehel;
 • info esitada tabelina siis kui see läheb tabeli kujul kodulehele;
 • veenduda, et õpilased, kes on kodulehele mineval pildil, et kas neid on luba avalikustada (info leiab AVALIK/Õpilaste nimekirjad). Pildi formaat soovitatavalt jpg.

Koolileht

Koolileht ilmub kord veerandis kolmele erinevale vanusegrupile - 1.-6.klass ja 7.-9.klass ja 10-12.klass. Seal kajastatakse järgmist:
 • persoonilood;
 • valdkondade tegevus (nt ainenädalad, kooli dokumentatsiooni selgitus nt punkt kodukorrast, narkoreid, vahetusjalanõude kontroll jms);
 • üritused, ekskursioonid;
 • õppetegevus;
 • reklaamid – reklaamplakatid lehes kooli üritustest

Rae Sõnumid

Erinevatelt valdkondadelt artiklid. Igast valdkonnast võiks olla õppeaasta jooksul vähemalt üks artikkel.

Arvestus meediakajastuste kohta

Meediakajastus - kajastus kooli või töötaja kui Jüri Gümnaasiumi esindaja tegevuse kohta (mitte metoodiline materjal).
Trükimeedia kajastusena käsitletakse nii intervjuud kooli töötajaga kui ka töötaja omaautorlusega artiklit. Töötaja, kes omab vastavat informatsiooni, informeerib õpperaamatukogu töötajat artikli ilmumisest, internetikajastusest või tele- ja raadiomeedia kajastusest.
Kajastused asuvad sisekeskonnas: AVALIK/Meediakajastused

Juhtkond on esindatud järgmistel üritustel

 • Õppeaasta avaaktused
 • Õpetajate päev, vallavalitsuse vastuvõtt
 • 24.veebruari ujumisvõistlus
 • Tänupäev
 • Jüripäeva jooksud (koolivälised)
 • Klunker
 • Kevadballide avasõnad
 • Valla aastapäev
 • Valla ajalookonverents
 • Õpilaskonverentsid
 • Õppeaasta lõpuaktused
 • 9.klassi lõpuaktus
 • 12.klassi lõpuaktus

Kooli sümboolikaga esemete kinkimine
Kooli sümboolikaga esemetega tunnustatakse õpilasi heade tulemuste eest (nt Tänupäev) ja töötajaid (nt kooli sünnipäev, Tänupäev), kingitakse külalistele ja lektoritele (üldjuhul neile, kellele kool teenuse eest tasu ei maksa).
 
Kooli sümboolikaga esemeid tellib sekretär-personalitöötaja. Nende väljaandamine fikseeritakse. Sümboolikaga esimete vajadus kavandatakse valdkonna eelarves.