Huvijuht

Ruum: K236

  • Huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine, laiendamine ja parendamine

  • Kooliüritused

  • Huviringid

  • Õpilasesindus

  • Stendide haldamine

  • Õpilaste välissuhtluse organiseerimine

  • Laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine

Alluvad: ringide juhendajad, va spordi- ja aineringid

 

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna ja laiendatud juhtkonna liikmetele