Ideaalne Jüri Gümnaasium

Ideaalne Jüri Gümnaasium

 

Ideaalses koolis on rõõmsameelsus, viisakus ja huumorimeel, märgatakse ja reageeritakse, austatakse, on koostöö ja meeskonnatöö, isik ja kool areneb, kooli töötaja on pühendunud koolile, ajaplaneerimisel on vabadust, usaldatakse, antakse aega, et muudatused saaksid toimima hakata ja muudatusi ei tehta muudatuste pärast, igale konfliktile leitakse mõlemaid osapooli rahuldav lahendus, õpetatakse õppeainet mitte õpikut.

t2_maja.jpg

Ideaalne õpilane 

Ideaalse õpilase puhul on kõige olulisemad kolm omadust: elurõõm, kohusetundlikkus ja avatus. Ideaalseks õpilaseks ei sünnita vaid kasvatakse ja kasvatatakse, selleks on oluline koostöö kooli ja kodu vahel – ühtsed nõudmised ja nõudlikkus.
 

Ideaalne õpetaja 

Ideaalne õpetaja on oma eriala meister. Ta on väärtusi loov ja kujundav ühiskonna ning kogukonna liige. Ideaalne õpetaja oskab parema töötulemuse saavutamiseks ära kasutada teda ümbritsevat keskkonda, abistavaid tugisüsteeme, enesetäiendamise- ja arendamise võimalusi, ametiga kaasaskäivat võimalust loovalt ja isikupäraselt tegutseda. Ideaalne õpetaja on hea suhtleja, tal on hea eneseväljendusoskus ja ta on näitlejameisterlik.

 

Ideaalne juht 

Ideaalne juht on see, kes küll alati ei tea mida teha, ent kes teab, mis suunas liikuda. Juhti hinnatakse tegude, mitte sõnade järgi, juhi teod on eeskujuks tema meeskonnale. Meeskond hakkab ise lahendusi pakkuma, kui juht lõpetab nende eest mõtlemise. Arendades oma meeskonna liikmeid edukamaks, muutub juht ise edukamaks.


Ideaalne nõustaja

Ideaalsele nõustajale on omased:

Konfidentsiaalsus

Erapooletus – objektiivsus, eelarvamuste vaba, taustainfo valdamine ja korrektne kasutamine

Nõustatavast lähtumine – vastastikune austus, enda arvamuse mitte peale surumine, olukorra hindamine ja vajadusel edasi suunamine
 

Ideaalne majandustöötaja 

Õpetajate kõrval täidab majandustöötajate üksus väga tähtsat ja toetavat rolli, tagades sujuva ja meeldiva õhkkonna, täis kõhu ning hooldatud ja korras inventari ja tehnika. Tööeetika: riietus korrektne, kannab nimesilti, parfüüm tagasihoidlik, peab kinni lubadustest, toetav, hügieen, kannab vormiriietust, lojaalne.