Sõbrapäev

Sõbrapäeva laat on traditsiooniliselt enne sõbrapäeva, mille raames saavad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased müüal omavalmistatud küpsetisi ja kaarte kaasõpilastele ning koolitöötajatele. Ürituse eesmärgiks on propageerida ettevõtlikku mõtlemist, heategevuslikust ning toodete isevalmistamist.

Laadal müümiseks on vajalik eelnev registreerumine, mis lõppeb 1. päev enne laata. Registreerumisel väljastatakse laadal müüjale müügiluba, mille saab õpetaja Terje Papi käest. Peale laada lõppu on vajalik esitada müügiaruanne ehk lühikokkuvõte oma toodetest, nende arvust ning toodete hinnast.

kj

 
näidis: 
                 Müügiluba
________________________________
                   Müüja nimi ja klass
Müügiaruanne- esitada pärast laada toimumist õp Terje Papile või Kadri Koortile:
Kaup
Hind
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sõbrapäeva postkontor on traditsiooniliselt avatud 14. veebruaril fuajees, kus õpilased saavad oma klassikaaslastele, sõpradele ja õpetajatele kaarte ning kingitusi saata.
Postkastid valmistavad kõik klassid ise ning paigutavad need fuajeesse. Iga klass vastutab oma postkasti eest.

kj