Kolme minuti tants

„Kolme minuti tants“ iga aastane traditsiooniliselt oktoobrikuus toimuv omaloominguliste tantsude võistlus, kus osalevad õpilased 6. - 12. klassidest. Ürituse eesmärgiks on loovuse ja tantsuoskuse arendamine ning esinemiskogemuse saamine.

 kj

ÜLDIST

 

 • tants peab olema omalooming, loositud teemal
 • igast klassist saab osaleda ainult üks kollektiiv
 • tantsu pikkus 2 - 3 minutit
 • valitud lugu saab oma tantsus kasutada vaid üks, esimesena registreerida jõudnud klass
 • kui klassi esindavas grupis on liikmeid teistest klassidest, teenitud punktisumma jagatakse grupis olevate
 • klassidega
 • erisoovidest tuleb teavitada kaks nädalat enne ürituse toimumist (rekvisiitide toimetamine lavale, eesriide kasutamine jms)
 • muusika miksimisel on lubatud kasutada kuni 3 lugu.

HINDAMISEL ARVESTATAKSE JÄRGMIST

 

 • vastava emotsiooni võimalikult ligilähedane jäljendamine
 • tantsu mitmekesisus (erinevad liikumised jne)
 • kostüümid/riietus
 • stiilitunnetus ja sünkroonsus
 • liikumispinna kasutamine
 • silmapaistmine ehk erinemine teiste seast

VANUSERÜHMAD

 

 • 6. – 9. klass
 • 10. – 12. klass

REGISTREERIMINE

Registreerumistähtaeg oktooberis. 

NB! Registreeruda huvijuhi juures, märkida: tants ja emotsioon, loo nimi, klass ning tantsijate arv.