Viimsi Looduskeskuses

10. oktoober  2018

Olime Tädu loodusmetsas kahe klassiga. Mõlemal klassil oli oma giid ja liikusime eraldi radadel.  Avastasime sammaltaimi, erinevaid metsloomade jälgi puudel. Eriti huvitav leid oli puu, mida rähn „sepikojana“ kasutab. See oli ülevalt alla välja auke täis toksitud ja mõnes neis oli alles ka veel käbikesi. Samuti avastasime samblaid, mida alles bioloogias õppisime. Giidilegi üllatuseks leidsime korallsambla – üleni valge ja uhke.

Loomadest nägime koibikut, kes puul omaette toimetas. Suur kirjurähn „meelitas“ meid hõikega oma toidupaigast eemale.

Matkamine metsas andis meile rõõmsa tuju ja kerge väsimuse.

 

8.d klass