Valikainete nädal gümnaasiumis

Valikainete nädal gümnaasiumis

18.-22. november 2019

Valikaine nädala raames said õpilased vabal valikul osaleda ühes järgnevast valikainetest:

  1. Eritoitlustus – õp Esajas
  2. Elu päästev õpe – õp Hirschon
  3. Joonestamine – õp Sepp
  4. Suguvõsauurimine – õp Erbsen
  5. Sportmängud - õp Kärt
  6. Psühholoogia – õp Aau
  7. Giidindus – õp Timmi ja Hokkanen

Näiteid valikaine nädalal toimunust:

Valikaine nädal Eritoitlustuses oli huvitav ja tegus - õpilased tegid tunnis grupitööd, valmistasid köögis eritoite ning serveerisid toite ka koolikaaslastele. Nädala lõpetuseks külastati Eesti esinduskööki Kadrioru lossis, kus tutvuti Presidendi peakoka ametiga ja vesteldi teemadel alates koka palgast kuni võimaluseni sellel alal tippu jõuda. Olgu ka ära mainitud, et meie õpilastel oli see võimalus väheste seas, kes näevad Kadrioru lossi kööki lähemalt.

„Elu päästev õpe“ valikkursuse valinud õpilaste nädal möödus tegusalt. Õpilased proovisid metsas ellu jääda (see ka õnnestus!), kinnistasid teadmisi elupäästvast esmaabist, purustasid müüte vangla eluolu kohta. Muuhulgas said nad lähemalt katsuda ja proovida ametnike erivarustust ja -vahendeid ning käia külas Assaku Päästekomandol. Külalislektorid, kes õpilastele oma teadmisi/oskusi/kogemusi jagasid, olid Seiklusring, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna Vangla, Jüri kiirabitugipunkt, Kaitseliit, Päästeamet.