Tunnikülaline Tanel Talve

20. jaanuar  2017

Täna andis 9.a klassis ühiskonnaõpetuse tundi riigikogu liige Tanel Talve, kes rääkis õpilastele kodanikualgatusest. Tanel ise on seotud Voose külaseltsiga ning seisab ka riigikogus selle eest, et maaelu Eestis ei hääbuks. Ta pani noortele südamele, et nad ise oleksid aktiivsemad kodukoha elus kaasarääkimises.

Lõpuks toimus küsimuste-vastuste voor ning tehti koos soovijatega pilti. Oli hariv ja hoogne tund.