Teeme ära koristustalgud

Teeme ära koristustalgud

Mai 2019

Sel tantsupeo- ja muusika-aastal olime talgutega tähelepanu keskpunktis ka seetõttu, et koht ise juba viitab olulisusele – Jüri Muusikaseltsi mälestusmärk.  Kuue tegevusaasta jooksul on koht muutunud tundmatuseni. Kui alguses võis hundikoer sinna ära eksida, siis nüüd paistavad ka meie kooli õpilaste hooldatud tulbid kaugele ära. Kohe nii kaugele, et viimasel koristustalgul keegi daam koerakesega käis platsil neid tulpe meie nähes näppamas… Nii et õigustatud pahameel ka õpilaste seas. 

Sel aastal koristasid platsi 6 c ja 6 e klassi õpilased. Vallatöötaja oli juures ja kuidagi ei suutnud ära kiita õpilaste hakkamist ja töötahet. Tõesti – töö lausa lendas nende käes ja  õpilased said kõigega ise hakkama. Fotod kinnitavad tegemisi. Suured tänud õpilastele ja õpetajatele, kes pooldasid õpilaste töökasvatust – sellega sai muusikaplats väärika väljanägemise laulupeo aastaks ja Eesti puhtaks!

Talgujuht,

loodusainete õpetaja  Riina Muug