Teemapõhise kavandamise õpikogukonna õppekäik

Teemapõhise kavandamise õpikogukonna õppekäik

22. jaanuar 2019

Teemapõhise kavandamise õpikogukond käis õppekäigul Peetri Koolis. Õppekäigu eesmärgiks oli saada teavet Peetri Kooli kogemuse kohta viia läbi üldõpetuslikest põhimõtetest lähtuvat õppetegevust.

Meie kooli töörühma võttis vastu Peetri Kooli direktor Luule Niinesalu, kes tegi lühikese sissejuhatuse õppekäigule.

Meie kooli õpetajad said vaadelda õppetundi. Pärast seda tutvustasid Peetri Kooli õpetajad oma tegevusi õpilastega ja töö põhimõtteid.

Lepiti kokku, et kevadel tulevad õppekäigule Peetri õpetajad.

Mitmed ideed salvestusid fotodel.

Õppekäigu organiseeris õpikogukonna juht Rita Jõemets.