Teemapäevad, 3. klassid

Isadepäev – teemapäevad

November 2021

3. klasside teemapäevad olid täis erinevaid tegevusi:

  • Meeleolu loomiseks ja teemapäeva teadvustamiseks koostasid õpilased koridori temaatilised seinad. Seintele võttis õpetaja Kairi Keldo-Asi statistikaameti kodulehelt infot Eesti isade ja vanaisade kohta - keskmised vanused, pikkused, kaalud, nimed, kõige nooremad ja vanemad isad, laste arv peredes. Õpetaja tegi ka plakati laste jaoks veidi tuntumatest isadest - räpparid, lauljad, saatejuhid.
  • Iga laps kirjutas (mustrilised tähed) paberiribale oma isa (või vanaisa, venna, onu), vanuse ja ametinimetuse - nendest valmis koridori suur nimedest sein, kus kõik said lugeda, milliseid nimesid isadel, vanaisadel, vendadel on, kui vanad nad on ja mis ametit peavad.
  • Kuulati juttu „Kuldsed käed“, vaadati filmi „Sõda vanaisaga“, mängiti teemakohast Kahooti.
  • Kirjutati lugusid teemadel „Kuldsed käed“ ja „Kui ma ükskord meheks sirgun ja isaks saan, siis...“, samuti viidi läbi intervjuusid isa, vanaisa või vennaga, koostati esitlusi.
  • Meisterdati isadepäevakaarte, isadele toredaid auhindu.
  • Isad esinemas:
    • 3.c klassi õpilase isa Leho Pent, kes peab vangivalvuri ametit ja tegeleb väga kõrgel tasemel tõstespordiga. Kohtumine toimus aulas - oli väga põnev ja lastel oli väga palju küsimusi selle huvitava ameti kohta.
    • 3.b klassi õpilase isa rääkis jahindusest. Õpilased said katsuda erinevaid loomanahku ja näha topiseid.Teemapäevad lõppesid piduliku laua katmisega - volditi salvrätikuid, söödi kringlit ja puuvilju ning maiustati kommidega.

Tagasisides tõid õpilased välja, et sellised teistsugusemad koolipäevad, samuti isadepäeva teemaga seotud ülesanded ja tegevused meeldisid neile väga.

Teemapäevad korraldasid 3. klasside klassiõpetajad Merke Kalinin, Kairi Keldo-Asi, Sigre Leht, Pille Raudam, Regina Sulu, Eleri Viikmäe-Tomp.