Teemapäev "Raamat"

Teemapäev „Raamat“

30. aprill 2019

2. klasside teemapäeval „Raamat“ toimus 2.d klassis suur ühesmängimine.

Mängisime „Lotte loodusmängu“, kus läbi nutipliiatsi kuulsime lastele tuntud raamatutegelase Lotte häälega loodusteemalisi küsimusi.

Oli vahva ja usun, et lapsed said palju uusi teadmisi Eesti loodusest.

Klassiõpetaja Heidy Siirak

 

2.e klassi lapsed tegid raamatutegelaste kohtumise – õpilased riietusid üheks raamatutegelaseks ja jutustasid endast. Samuti tantsiti tantse, räägiti raamatutest ja autoritest, otsiti kaardilt riike ja maid, raamatu sisukorrast ülesannetele vastuseid.

Käisime õppekorpuse 4. korrusel läbimas ülesannetega liikumisrada. Oli tore ja meeleolukas päev.

Klassiõpetaja Monika Piil

 

2.b klassi teemapäev toimus kahel päeval. Osa tegemistest oli planeeritud raamatukokku. Toimusid järgmised  tegevused: lemmikraamatutest katkendite lugemine, lastekirjanduse viktoriin aadressil  quizizz.com, raamatutest katkendite lavastamine, QR koodijaht raamatute teemal, lemmiktegelase joonistamine.

Klassiõpetaja Mirje Hagur

 

 

2.g tähistas raamatupäeva joonistades raamatutegelasi, matemaatikas lahendasime raamatuteemalisi ülesandeid ning päeva lõpetasime klassiõhtuga, kus riietusime raamatutegelasteks ja mängisime raamatuteemalist Kahooti.

Klassiõpetaja Karin Kask

2.c klassi tegevused:

Käsitletavad raamatud: E.Raud „Kurjad mehikesed", E.Carle „Röövikul on kõht tühi" ning T.Egner „Sööbik ja Pisik".

Kunstiõpetus - E.Carle raamatu „Röövikul on kõht tühi" illustratsioonide põhjal töö tegemine (värvilised paberid, liim, käärid).

Töö keskustes

8 muinasjututegelaste keskust: tähed segamini järjestuses, silbitamine, korrutamistehete kordamine, jagamistehete kordamine, liikumine juhise järgi nn "redelil", naljakad laused- täringutega, liitsõnad, õpitud keeleteemade kordamine (omadussõna, tegusõna, küsilause, hüüdlause, täishäälikud, kaashäälikud, sulghäälikud, täishäälikuühend, kaashäälikuühend).

Raamatu „Sööbik ja Pisik" põhjal töölehe täitmine.

Klassiõpetaja Triin Tammistu