Teemapäev "Õpime mängides"

Teemapäev „Õpime mängides“

3. mai 2019

Tallinna Ülikooli tudengid viisid läbi teemapäeva 1. c klassi õpilastele. Üks ülikoolis õppoija on meie kooli klassiõpetaja Liis Soppe

 

1.c klassi klassiõpetaja Aili Leukmann:

Tegutsesime rühmades. Igast rühmast said lapsed kordamööda käia valimas ülesannet. Ülesannet lahendati markeritega kiletatud lehtedele. Kui ülesanne oli täidetud, sai mängulaualt võtta ühe maakonna vapi ja tõsta Eesti lippu kõrgemale. Eesmärk oli heisata Pika Hermanni torni tippu Eesti lipp. Ülesanded olid põnevad ja erinevatest õppeainetest – suurepärane võimalus erinevate ainete lõimimiseks. Lastel tekkis hasart ja nii ei märgatudki, et tegelikult õpiti loodust, matemaatikat, eesti keelt.